Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi hoolekogu koosseis

  • Jelena Ait (lapsevanem)
  • Igor Kravtšenko (lapsevanem)
  • Sergei Riesenkampf (lapsevanem)
  • Jevgeni Kuznetsov (lapsevanem)
  • Vadim Ševtšenko (vilistlane)
  • Milena Romanova (õpilaste esindaja)
  • Merike Kõrven (õpetajate esindaja)
  • Jelena Litšman (õpetajate esindaja)
  • Maksim Volkov (linna esindaja)

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 30.11.2022 käskkirjaga T-7-1/22/454.

Hoolekogu kontakt: hoolekogu@mhum.tln.edu.ee

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122018020

Viimati muudetud 07.12.2022