Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Huviringid

Huvitegevus sisaldab endas kõike seda, mis aitab õpilasel koguda erinevaid teadmisi ja kogemusi, et kujuneda terviklikuks ja elus hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Huvitegevus pakub õpilasele mõtestatud vaba aja sisustamist. Osalemine mõnes huvialaringis annab lisateadmisi, nii praktilisi kui sotsiaalseid oskusi. Võimaldab arendada nii kohuse- kui vastutustunnet, meeskonnatööoskust. On võimalus, et tänu huvitegevusele leitakse omale tulevikuks eriala ehk elukutse, kuid kindlasti saadakse endale palju sarnaste huvidega sõpru. Huvitegevus toetab iseseisvust, omaalgatust ja aktiivsust.

HUVIRINGID, MIS TOIMUVAD KOOLIS
https://docs.google.com/document/d/14ZC9csRyHEqV0qhcs9lcUKhKoin_mDkq/view

HUVITEGEVUSE JA SPORDIVÕIMALUSED LASTELE JA NOORTELE TALLINNAS
/est/noorteinfo/huvitegevus-ja-sportimine

HUVIRINGID TALLINNAS
https://docs.google.com/document/d/1I2tOCQecGjrHUK5qjgupotN0h0ndbwU62yynAZYSWEU/view

Lisainfot saab huvitegevuse juhtidelt.

Viimati muudetud 20.09.2021