Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

KiVa programm

KiVa (kiusamisvaba kool) programmi eesmärgiks on lõpetada kiusamine Eesti koolides. KiVa ennetus ja juhtumite lahendus programm on näidanud häid tulemusi seoses kiusamisjuhtumite vähendamisega näiteks Soomes, Hollandis ja teistes riikides. 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. Eestis rakendab KiVa programmi üle 90 kooli.

Meie koolis rakendatakse KiVa programmi alates 2016. aastast.
KiVa tiimi kontaktid: /est/mhum/KiVa-tiim

KiVa programm:

  • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
  • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
  • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
  • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
  • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

  • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa tunde ehk kaks korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
  • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
  • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
  • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel.

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa tiimile!

Lapsevanematele on valmistatud mini-õpik KiVa programmi kohta.

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda siit

Temaatiline tunnikava "Kiusamisest vabaks!" EESTI ja VENE keeles kasutamiseks 1-12. klassides

Viimati muudetud 02.09.2020