Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kooli valikained

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilastel on lisaks kohustuslikele õppeainetele võimalik õppida erinevaid valikaineid. Valikkursuste pakkumisel on arvestatud õpilaste soove ja kooli võimalusi ning valikainete loend võib õppeaastati olla pisut erinev.

 • 1.-3. klass
  loodusõpetus, eesti keel
 • 4.-6. klass
  arvutiõpetus
 • 7.-9. klass
  karjääriõpetus, arvutiõpetus, sissejuhatus meediasse (inglise keeles)
 • Gümnaasium
  Eesti taimed ja loomad, uurimistöö alused, karjääriõpetus, inimene ja õigus, globaliseeruv maailm, psühholoogia, meedia, joonestamine, kunstipraktikum, rakendusbioloogia, üldbioloogia praktikum, riigikaitse, saksa ja prantsuse keel.

Viimati muudetud 13.11.2023