Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Koolipsühholoog

Koolipsühholoog tegeleb õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate psühholoogilise nõustamisega (individuaalne ja grupinõustamine), juhindudes lapse heaolust ja arengu toetamisest ning tagades tema psühholoogilise kaitstuse. Nõustab õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes. Vajadusel loob koostöövõrgustiku lapse toetuseks. Jagab teavet toetuse saamise võimaluste kohta.

Viimati muudetud 04.03.2020