Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koolituskeskus

Koolituskeskus

Majandustegevusteade nr. 238287

Alates 2022. aasta sügisest on Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium põhikoolide lõimitud aine- ja keeleõppe piirkondlik koolituskeskus. Piirkondliku koolituskeskusena viime läbi koolitusi, kus jagame läbi Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi kogemuse teadmisi ja oskusi keelekümblusest, LAK-õppest ja lõimingust kooli õppekava rakendamisel. Koolitustele ootame õpetajaid koolidest, lasteaedadest, muuseumidest, raamatukogudest ja teistest hariduskeskustest, kes soovivad arendada oma teadlikkust LAK-õppe rakendamisel töös teise kodukeelega lastega või töötavad keelekümblusklassides.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi koolituskeskuse õppekorralduse alused

 • Koolituskeskus juhindub täiendusõppe põhimõtete kehtestamisel Eesti elukestva õppe strateegiast, Haridus- ja Teadusministeeriumi arengu- ja tegevuskavadest, Tallinna linna haridusstrateegiast, kooli arengukavast, täiskasvanute koolituse seadusest
 • Koolituskeskus arvestab koolituste loomisel partnerite ja huvipoolte koolitusvajadusega ning haridusvaldkonna arengutega.
 • Koolituskeskuse koolitused on teadus- ja tõenduspõhised, rajanevad tänapäevasel teadmisel ja praktikal, olles paindlikud ja mitmekesised.
 • Koolituskeskus on koolitustegevustes uuenduslik, toetab innovaatilisi lahendusi ja nende rakendamist, kasutab tänapäevaseid aktiivset õppimist edendavaid metoodikaid.
 • Koolituskeskuse koolitusi viivad läbi oma ala parimad asjatundjad, pädevad ja motiveeritud koolitajad eelkõige Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi oma töötajate hulgast.
 • Koolituskeskus korraldab koolitusi koolide, lasteaedade, muuseumide, raamatukogude ja teiste hariduskeskuste õpetajatele, sh Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi enda töötajatele.
 • Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefoni number ja isikukood. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi vljaandmise jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi koolituskeskuse õppekavaga saab tutvuda SIIN.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi koolituskeskuse koolituste kvaliteedi tagamise alused

 • Koolituskeskuse koolituste õppekavad koostatakse õpiväljundipõhiselt. Koolituskeskus analüüsib ja arendab regulaarselt õppekavade sisu, ülesehitust ja kasutatavaid õppemeetodeid.
 • Koolitajad on õppekavade eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobiva kvalifikatsiooni, õpi- ja/või töökogemusega.
 • Õppekeskkond on õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobilik – õpperuumid on varustatud asjakohaste õppevahendite ja tehnikaga.
 • Koolituskeskuse koolitustel on osalejatel alati võimalus anda nii suulist kui ka kirjalikku tagasisidet. Koolituskeskus arvestab koolituste õppekavade arendamisel koolitustel osalenute asjakohase tagasisidega.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi koolituskeskuse täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • Esmane tagasiside kogumine osalejatelt toimub koolituse vältel ja pauside ajal suulise vestluse käigus.
 • Koolituse lõpus täidavad osavõtjad tagasiside ankeedi.
 • Koolitatavatelt küsitakse tagasisidet koolituse sisu, koolitaja, õppevahendite, koolituse korralduse ja toimumiskoha kohta.
 • Koolituse kohta saadud tagasisidet analüüsitakse ja vajalikke muudatusi tehakse nii koolituste sisulise (õppekava) kui ka korraldusliku poole parendamiseks, et õppe protsessi tõhustada.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi koolituskeskuse koolitajad

 • Merike Kõrven - haridusteaduste magister, kooli õppejuht, töötab koolis 1986. aastast, tegeleb koolituste läbiviimisega 2007. aastast.
 • Merike Pääru - haridusteaduste magister, keelekümblusõpetaja, klassiõpetaja, töötab koolis 1992. aastast, tegeleb koolituste läbiviimisega 2007. aastast.
 • Olga Banahevitš-Grigorjeva - haridusteaduste magister, kooli õppejuht, töötab koolis 2009. aastast, tegeleb koolituste läbiviimisega 2020. aastast.
 • Viktoria Shapovalova - haridusteaduste magister, kooli direktor, töötab koolis 2008. aastast, tegeleb koolituste läbiviimisega 2021. aastast.
Koolitused

Viimati muudetud 25.09.2023