Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutab Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis kooli direktor (kooli juhtkonna kontaktid), kes informeerib töötajaid ametiseisundist (vastava käskkirjaga saab tutvuda SIIN). Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.

Korruptsioonivastase seaduse mõistes ametiseisundit omavate ametikohtade nimekiri:

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel (vastava käskkirjaga saab tutvuda SIIN):

Et suurendada töötajate teadlikkust ning aidata neil vältida huvide konflikte ja korruptsiooniriske, on koostatud juhendi huvide konflikti ja korruptsiooniohtlike olukordade ennetamiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks (vastava juhendiga saab tutvuda SIIN).

Rohkem infot saab leida www.korruptsioon.ee veebilehel, kus saab ka tutvuda korruptsiooniteemalise õppematerjaliga koolidele ja läbi viia huvide konflikti ja korruptsiooni e-koolitust.

Teated toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta

Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:

  • otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
  • ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
  • ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.
Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktide 4, 5 ja 6 kohaselt ei kohaldata toimingupiiranguid ja avaldatakse teade veebilehel:
  • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
  • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  • kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb käsutustehingu või toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid.
Teaded toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta

Hetkel puuduvad

Viimati muudetud 08.11.2023