Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Meie kooli õue on rajatud õppeaed!

Meie kooli õppeaia nurgakivi on paigas!

Meie kool osaleb Tallinna õppeajade projektis. Käesolev projekt on ennekõike suunatud Tallinna Mustamäe Humanitaarümnaasiumi algklasside õpilastele. Keelekümblusmetoodika põhineb näitlikustamisel ja aktiivõppemeetodite kasutamisel. Just isiklik kogemus ja praktiline tegevus on ääretult olulised. Seetõttu võimaldab antud õppeaed rakendada õpetajatel oma töös järgmisi suundi:

  • aiataimede tundmaõppimine, taimede (maitsetaimede, köögiviljade) kasvuprotsess loodusõpetuse seisukohalt;
  • kasutada õppeaeda elusa näitena, mille raames eesti keelt õppida;
  • teraapiline suund.

Lisa info saab leida siit
/est/keskkond/Tallinna-linnaasutuste-oppeaiad