Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õpiabi ja arendusrühmad

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE JA TOETAMINE

Eesmärk: toetada õpilaste sotsiaalseid ja õpioskusi, õpimotivatsiooni

LOGOPEEDILINE TOETAMINE

Eesmärk: arendada õpilaste suulist kõnet, lugemis-ja kirjutamisoskust

EESTI KEELE ARENDUSRÜHMAD

Eesmärk: toetada õpilaste lugemis-ja rääkimisoskust

VENE KEELE ARENDUSRÜHMAD

Eesmärk: toetada õpilaste lugemis-ja kirjutamisoskust

MATEMAATIKA ARENDUSRÜHMAD

Eesmärk: toetada õpilaste matemaatiliste oskuste kujunemist

ÕPIABIRÜHMAD

Õpiabirühmade eesmärk: korrigeerida kõnepuudeid ja arendada suulist ja kirjalikku kõnet, kujundada ja arendada eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi erinevates õppeainetes

Õpiabi ja arendusrühmade töögraafik
https://drive.google.com/file/d/1BjQUv_7GrrbP-3emwVobzozGLQRlKuMM/view

Viimati muudetud 15.10.2020