Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õpiabirühmad

Õpiabirühmade eesmärk on korrigeerida kõnepuudeid ja arendada suulist ja kirjalikku kõnet, kujundada ja arendada eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi erinevates õppeainetes. 

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE JA TOETAMINE

Eesmärk: toetada õpilaste sotsiaalseid ja õpioskusi, õpimotivatsiooni

LOGOPEEDILINE TOETAMINE

Eesmärk: arendada õpilaste suulist kõnet, lugemis-ja kirjutamisoskust

EESTI KEELE ÕPIABIRÜHMAD

Eesmärk: toetada õpilaste lugemis-ja rääkimisoskust

VENE KEELE ÕPIABIRÜHMAD

Eesmärk: toetada õpilaste lugemis-ja kirjutamisoskust

MATEMAATIKA ÕPIABIRÜHMAD

Eesmärk: toetada õpilaste matemaatiliste oskuste kujunemist


Õpiabirühmade töögraafikud (käskkiri nr 1-1/5, 15.09.2023):

1.A klass

Õpetaja: Jelena Ženihhova-Iljina

Aeg: E, K 08.00-08.45

Kabinet: 205

2.A klass

Õpetaja: Olga Minitš

Aeg: T 08.00-08.40, 08.55-09.40; E, N 08.00-08.45

Kabinet: 207

2.E klass

Õpetaja: Uljana Ustinova

Aeg: E, K, N 08.00-08.45

Kabinet: 133

2.K klass

Õpetaja: Merike Pääru

Aeg: E, K, N 14.10-14.55

Kabinet: 130

3.A klass

Õpetaja: Julia Plõs

Aeg: E 08.00-08.45; T 14.00-14.45; N 08.00-08.45

Kabinet: 206

3.B klass

Õpetaja: Ljudmila Nikitina

Aeg: E, N 08.00-08.45; K 14.10-14.55

Kabinet: 208

3.E klass

Õpetaja: Liina Ala

Aeg: T 08.00-08.45

Kabinet: 132

3.K klass

Õpetaja: Krista Poks

Aeg: N 13.15-14.00

Kabinet: 131

Viimati muudetud 13.11.2023