Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õpilasesindus

ÕPILASESINDUSE TEGEVUSE EESMÄRGID 2021/2022. ÕPPEAASTAL

  • Esindada ja kaitsta kooli õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke õigusi.
  • Arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel.
  • Järgida ja arendada kooli traditsioone.
  • Koostöös huvijuhiga ja õpetajatega korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi.
  • Esindada õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
  • ÕE esindajate koosolek – 1 kord kuus.
  • ÕE rolli suurendamine kooli kodukorra nõuete järgimisel, koolikultuuri arendamisel.
  • Lõimida klassi- ja kooliväline tegevus õppetegevusega.

Viimati muudetud 13.10.2021