Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pikapäevarühmad

Pikapäevarühmad

2023/2024. õppeaastal pakub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium alates 18. septembrist 2023 tasulist pikapäevarühmateenust 1. – 3. klasside õpilastele.

Tasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 22.04.2022 käskkirjaga nr HA-4/18. Alates 01.09.2022 tasu on 1.30€ tund. Lapsevanem tasub lapse reaalselt pikapäevarühmas veedetud aja eest. Arvestust peetakse täistundides. Arve esitab lapsevanemale Tallinna linn.

Pikapäevarühma õpilastel on võimalik süüa täiendavat tasuta koolilõunat.

Pikapäevarühma töökorralduse alused

 • Őpilane vőetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel. Lapsevanem esitab avalduse klassijuhatajale.
 • Avalduse alusel koostatakse leping lapsevanemaga tasulise teenuse osutamise kohta.
 • Pikapäevarühma avamiseks peab olema vähemalt 16 avaldust.
 • Pikapäevarühm vőimaldab őpilasele tuge ja järelevalvet őppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste őpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.
 • Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja eKoolis pikapäevarühma e-päevikus.
 • Pikapäevarühma őpilased vőivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga). Pikapäevarühma õpilase rühmast lahkumise kohta peab õpilase päevikus olema lapsevanema kirjalik teatis või ekoolis teade õpetajale.

Tasulise pikapäevarühma päevakava

 • Kogunemine ja ettevalmistus rühma tööks (5-10min)
 • Lõunasöök (õpetaja otsusel võib süüa ka pikapäevarühma tunni lõpus) (20 min)
 • Õpilaste toetamine koduste tööde tegemisel, õpilaste täiendav toetamine õppeainetes, tugevamate laste arendamine (45 min).

Pikapäevarühma kodukord

 • Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.
 • Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama kooli kodukorrast.
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades.
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.
 • Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi.
 • Pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õues, liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne).

Pikapäevarühmade töögraafikud (käskkiri nr 1-1/4, 15.09.2023)

1.A klass

Õpetaja: Jelena Ženihhova-Iljina

Aeg: E-N 14:10-14:55

Kabinet: 205

1.E klass

Õpetaja: Laine Tammela

Aeg: E-N 14:10-14:55

Kabinet: 127

1.K klass

Õpetaja: Aleksandra Kõrvel

Aeg: E-N 14:10-14:55

Kabinet: 126

2.A klass

Õpetaja: Olga Minitš

Aeg: E, K 13:15-14:55; T, N, R 14:10-14:55

Kabinet: 207

2.E klass

Õpetaja: Uljana Ustinova

Aeg: E, N 13:15-14:00; T, K 14:10-14:55

Kabinet: 133

3.A klass

Õpetaja: Julia Plõs

Aeg: E, K, N 14:10-14:55; T 13:15-14:00

Kabinet: 206

3.B klass

Õpetaja: Ljudmilla Nikitina

Aeg: E, T, N, R 14:10-14:55; K 13:15-14:00

Kabinet: 208

Viimati muudetud 21.02.2024