Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Projekt “VAU! OHHOO!”

Projekti koordinaator: Merle Pähn
Õpetajad: Merle Pähn, Irina Ivanova
Toetaja: Tallinna Haridusamet
Projekti valdkond: Loodus-, täppisteaduste valdkond
Sihtrühm: 7.- 8. klassid
Partnerid: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium ja Tallinna koolid

Projekti kirjeldus:

Eesmärk: Loodus-, täppisteaduse ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse arendamine (lõimituna) õpikodades praktiliste tegevustena.

Õpikodade programm koondab Tallinna õpilasi STEM ainehuviga süvitsi tegutsema huvitegevuse vormis. Programm toetab õpilaste ettevalmistumist osalemiseks aineolümpiaadidel linna ja riigi tasandil ning pakkub õpilastele võimalusi katsetamiseks, eksperimenteerimiseks, uurimiseks, probleemide märkamiseks, analüüsimiseks, lahenduste leidmiseks jne.

Õpikodade programm aitab:

 • Arendada koostööd eesti ja vene emakeelega õpilaste vahel;
 • Tugevdada õpilastes huvi loodus- ja reaalteaduste vastu;
 • Arendada õpilaste ideede kujundamise oskust ja leidlikkust praktiliste tööde tegemisel;
 • Vähendada hirmu ja eelarvamusi loodusainete praktiliste tööde ees;
 • Arendada rühmatöö oskusi katse planeerimise ja läbiviimisega;
 • Arendada katsetulemuste interpretatsiooni ja seostamist igapäevaeluga;
 • Arendada otsustuste tegemise oskusi tuginedes eelnevalt antud hinnangule;
 • Tuua teoreetiliste tundide kõrvale praktilisi tegevusi;
 • Pakkuda vahelduseks loovat tegevust, kus osatakse märgata, näha ja luua seoseid reaal- ja loodusainete ja igapäevaelu vahel.
 • Arendada IKT vahendite eesmärgipärast kasutamisoskust.
 • Harjutada ja arendada meeskonnatööd.

Viimati muudetud 19.10.2020