Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Rahvusvaheline Erasmus+ projekt “Lifeboats full of hopes”

Projekti kooli koordinaator: Merle Pähn
Projekti valdkond: Sotsiaalteadused (ühiskonnaõpetus, ajalugu, ühiskonnageograafia)

Sihtrühm: 7.-9. klass
Partnerid: Eesti, Poola, Kreeka, Küpros, Portugal, Holland

https://erasmuslifeboats.blogspot.com/

Projekti eesmärk: arendada ja süvendada teadmisi ja oskusi kultuuridevaheliste erinevuste kohta nii õpilastel kui ka õpetajatel. Viia nii õpilased kui ka õpetajad kurssi pagulaste teemaga, tõsta tolerantsi ja antirassismi ning empaatiavõimet, eriti pagulastest laste suhtes. Euroopa inimestel, sh. eestis, on vähesed oskused ja teadmised pagulastega kooselamisest, nende kultuurist ja probleemidest. Läbi projekti paranevad õpilaste ja õpetajate teadmised, oskused ja tegevused pagulaste kultuuri ja traditsioonide suhtes, koos püütakse pakkuda lahendusi kujunenud probleemile.

Viimati muudetud 15.12.2019