Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Rahvusvaheline Erasmus+ projekt “Open Doors – Open Minds to the Future”

Meie kooli partnerid on haridusasutused Leedust, Hispaaniast, Portugalist ning Kreekast. Projekti põhilised suunad on kabinetiväliste õppevormide ning -meetodite otsing ehk õpe muuseumi, linna- või loodusruumi baasil.

erasmus_logo.jpg

Õppeprogrammid olid üles ehitatud sellisel viisil, et õpe toimuks üksnes mitteformaalsetes tingimustes, kus keskkond ning ümbrus on juba iseenesest hariv. Kus veel saab õppida erinevate mehhanismide töötamise printsiipe kui mitte Vana-Kreeka tehnoloogiate muuseumis? Aga kus on kõige parem tutvuda olümpiamängude ajalooga kui mitte nende sünnikohas? Lindude tundmaõppimine suurimas Baltikumi ornitoloogiakeskuses, tuuleenergia võimaluste uurimine Kaunase ülikoolis. Põhjalik programm võimaldas õpilastel heita uus pilk õppeprotsessile ning saada uus kogemus. Samuti andis suhtlus teiste riikide õpilastega võimaluse tutvuda uue kultuuriga, näha kui oluline on leida kontakte teiste kultuuride esindajatega, mis soodustab ühtse Euroopa ühiskonna arengut.

Rahvusvahelise projekti raames toimus erinev tegevus, mis oli suunatud õppimisvõimaluste laiendamisele:

  • linnaruumis õppimise võimalused (linnaruum kui õpikeskkond)
  • loodus kui õpikeskkond
  • muuseumitunnid/ hariduskeskuste külastamine
  • õppetegevus kooliruumides vahetunni ajal.

Partnerkoolid jagasid nende suundade raames üksteisega metoodilist materjali, jagasid oma kogemusi tundide läbiviimise kohta antud raamistikus.

Projekti käigus toimusid rahvusvahelised õppealased kohtumised partnerkoolides. Eestis (jaanuar 2019) õpetajate jaoks, ning toimusid kohtumised, millest võtsid osa nii õpetajad kui ka õpilased.Kreekas (märts 2019), Leedus (mai 2019), Hispaanias (oktoober 2019).

Samuti toimus 2021. aasta juunis virtuaalne õppenädal (organiseeris Portugali kool).

Rahvusvaheliste kohtumiste raames oli võimalik tutvuda partnerkoolides õppimise eripäradega, võtta erinevatest õpisündmustest osa nii koolides endis kui ka hariduskeskustes/muuseumides.

Antud projekti raames koostati metoodilist materjali, mis on õpetajatele abiks. Selles materjalis leidub erinevaid lihvitud võtteid, tundide kirjeldusi, mida on ka edaspidi võimalik kasutada.

Samuti ei saa unustada seda, et koolidevaheline koostöö on erinevate koolide õpilaste ning õpetajate ühine töö. Võttes arvesse seda, et tänapäeva maailm areneb sellise kiirusega, et vahel ei jõua õpetajad aineprogramme korrigeerida ja muuta. Arvestades ka seda, et tekib üha rohkem uusi ressursse ning võimalusi, et vahel on keeruline kõiki uuendusi jälgida, siis sellist laadi koostöö ja kogemuste jagamine võimaldas õpejatel ühiselt töötada ning kasutada üksteise võtteid. Fakt on see, et igal koolil on oma suund ja tugevad küljed. Eripärad on eriti nähtavad erinevate riikide koolide puhul, kus töömeetodid erinevad väga. Õpilasvahetus, isegi kui selleks on ettenähtud lühike aeg, võimaldab sukelduda mõne välismaa kooli õpiprotsessi, ning see võimaldab omakorda saada paremaid õpitulemusi ning tõsta ka edaspidisteks õpinguteks motivatsiooni.

Kui arvestada sellega, et partnerkoolide õpilased võtsid aktiivselt osa kõikidest kohtumistest, siis see võimaldas meil, õpetajatel üles näidata/tõestada/demonstreerida õpilastele, et tänapäeval on integreeritud aineülene lähenemise meetod erinevate probleemide uurimisel ning nendele lahenduste otsimisel kogu Euroopa tendents. Praegused õpilased on aga Euroopa ruumi tulevased kodanikud, kes saavad oma kogemuse põhjal edaspidi koostööd arendada.

Mustamäe humanitaargümnaasiumi õpilased käisid Erasmus+ kohtumisel Hispaanias

Kus on kõige parem õppida antiikmaailma kohta? Loomulikult iidse Olümpose territooriumil

Rohkem infot programmi kohta:

Viimati muudetud 28.10.2021