Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik järelvalve ja kooli kuraatorid

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee. Järelevalvest täpsemalt saab vaadata SIIT.

Tuleohutusalast järelvalvet teostab asutuses Päästeameti Põhja päästekeskus, telefon 6287500, e-post: pohja@rescue.ee

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseamet, Paldiski mnt 81, Tallinn 10614, telefon 794 3500, e-post: info@terviseamet.ee.

Õppeasutuse kuraatorite kontaktid haldus-, personali-, dokumendihalduse ja eelarveküsimustes ning projektide raamatupidamise osas saab leida SIIT.

Hariduskorralduse osakonna kuraatoor (Tallinna Haridusamet)

Nimi: Elerin Kaselt

E-mail: Elerin.Kaselt@tallinnlv.ee

Telefon: (+372) 54 72 05 85

Järelevalve valdkonna nõunik (Haridus- ja Teadusministeerium)

Nimi: Hille Voolaid

E-mail: Hille.Voolaid@hm.ee

Telefon: (+372) 735 01 09

Viimati muudetud 06.08.2023