Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Sisehindamine ja järelevalve

Sisehindamine ja järelevalve

Sisehindamine on õppeasutustes kohustuslik. Õppeasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul, kusjuures arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.

Kooli sisehindamise kokkuvõte 2020-2023 (avalikustatud 22.01.2024)
https://drive.google.com/file/d/1EKBggqgxNKk9KpuhL6mkiML_mTvbgBdb/preview

Kooli sisehindamise kokkuvõte 2015-2019 (avalikustatud 25.11.2019)
https://drive.google.com/file/d/1TEBJ8A0HZ3mpmod6hJu0GpiJesWxoVVC/preview

Kooli sisehindamise aruanne 2015-2017 (avalikustatud 29.11.2017)
https://drive.google.com/file/d/1Dksi5YfuEFVLYLaRCf4bl7GzwKEmZs6c/preview

Kooli sisehindamise aruande kokkuvõte 2010-2014 (avalikustatud 26.03.2015)
https://drive.google.com/file/d/15dn6YsIQMbbiPmbbLdW0l7KGKhXa8eCV/preview

Kooli sisehindamise aruande kokkuvõte 2007-2009 (avalikustatud 18.01.2013)
https://docs.google.com/file/d/10CoYZasaRhHkY1s_zpts9q25WoqjTIAc/preview

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all. Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides, põhikoolides ja gümnaasiumides sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes. Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus– ja Teadusministeerium.

Täpsemalt võib lugeda Haridus– ja Teadusministeeriumi kodulehelt:

Järelevalvet teostavad ka Päästeamet, Tööinspektsioon, Keeleamet, Terviseamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Andmekaitse Inspektsioon, Riigi Infosüsteemi Amet, Statistikaamet, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Keskkonnaamet.

Riiklikud järelevalvemenetlused 2017./2018.õppeaastal

20.11.2017 Terviseamet, inspektor Gea Ovsjannikov (794 37 11, [email protected])
Eesmärk: tervisekaitsenõuded koolidele.
Järelevalvemenetlus lõpetatud

05.12.2017, 15.02.2018 Tööinspektsioon, inspektor Malle Vassiljev (56 23 07 93, [email protected])
Eesmärk: töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine.
Järelevalvemenetlus lõpetatud 01.03.2018

Riikliku järelevalve aktid

Kooli kontrollakt, 02.07.2014 (avalikustatud 25.03.2015)
https://drive.google.com/file/d/1FzcP9XCTREye3PV0fkEisg_gzVpPYDmj/preview

Kooli kontrollakt, 24.03.2004 (avalikustatud 15.01.2014)
https://drive.google.com/file/d/107mPD-zj8UPvU8QzRluQrGENzT4HoQ56/preview

Viimati muudetud 21.02.2024