Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Sisehindamine ja järelevalve

Sisehindamine on õppeasutustes kohustuslik. Õppeasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul, kusjuures arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.

Täpsemalt võib lugeda Haridus ja Teadusministeeriumi kodulehelt
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/sisehindamine

Kooli sisehindamise kokkuvõte 2015-2019
https://drive.google.com/file/d/1TEBJ8A0HZ3mpmod6hJu0GpiJesWxoVVC/view

Kooli sisehindamise aruanne 2015-2017
https://drive.google.com/file/d/1Dksi5YfuEFVLYLaRCf4bl7GzwKEmZs6c/view

Kooli sisehindamise aruande kokkuvõte 2014
https://drive.google.com/file/d/0B8obVSAtQKhmSE9xMXppOWY1VHc/view

Kooli sisehindamise aruande kokkuvõte 2009
https://docs.google.com/file/d/0B8obVSAtQKhmQzU5dmZFMzJyUWM/preview

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all. Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides, põhikoolides ja gümnaasiumides sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.

Täpsemalt võib lugeda Haridus ja Teadusministeeriumi kodulehelt:
https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid).

Harju Maavalitsuse avalik dokumendiregister:
http://delta.andmevara.ee/harju/sari/76

Riiklikud järelevalvemenetlused 2017./2018.õppeaastal

20.11.2017 Terviseamet, inspektor Gea Ovsjannikov (794 37 11, gea.ovsjannikov@terviseamet.ee) Eesmärk: tervisekaitsenõuded koolidele Järelevalvemenetlus lõpetatud

05.12.2017 15.02.2018 Tööinspektsioon, inspektor Malle Vassiljev (56 23 07 93, Malle.Vassiljev@ti.ee) Eesmärk: töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmine Järelevalvemenetlus lõpetatud 01.03.2018

Riikliku järelevalve aktid

Kooli kontrollakt, 02.07.2014
https://drive.google.com/file/d/0B8obVSAtQKhmTW1qUzJpT01VUkU/view

Kooli kontrollakt, 24.03.2004
https://docs.google.com/file/d/0B8obVSAtQKhmazJrM1o5US1PaFk/preview

Viimati muudetud 25.11.2022