Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toitlustamine

Toitlustamisteenuseid osutab Koolitoitlustus OÜ
Laki 11A, Tallinn 12915
Tel. (+372) 662 74 05
E-mail: koolitoit@hot.ee

Koolisöökla menüü
/est/mhum/Koolisookla-menuu.html

ÕPILASTE TOITLUSTAMISE KORD

 • Söökla on avatud õppetöö ajal kella 9:40 – 14:30-ni.
 • Puhvet ei tööta.
 • Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mille kinnitab direktor. Menüü koostamisel järgitakse tervist edendava kooli põhimõtteid. 
 • Nädalamenüü on paigaldatud söögisaalis stendil ja kooli koduleheküljel.
 • Vastavalt PRIA programmidele „Koolipuuvili“ ja „Piim“ jagatakse 1.-5.klassi õpilastele puu- või juurvilju ja piima.
 • Klassijuhataja ja aineõpetaja tagab, et õpilased on õigeaegselt sööklas ja kaasas on e-õpilaspilet. Õpilaspileti puudumise korral klassijuhataja käsitsi märgistab õpilase toitlustamist eKoolis.
 • Klassi puudumisest (õppekäik, ekskursioon jm) klassijuhataja või aineõpetaja teavitab haldusjuhti 2-3 päeva enne üritust.

Toitlustamise ajad

09:40 – 10:00
4. ja 5. klassid
10:45 – 11:05
1. klassid, 2. klassid ja 3.K klass
11:50 – 12:10
6. klassid, 7.klassid, 3.A ja 3.E klass
12:55 – 13:15
8. klassid, 9. klassid
13:05 – 13:20
10. - 12. klassid
14:00 – 14:30
tasuline lõuna

Toitlustamine sööklas

 • 1.-12.klassi õpilased saavad koolieinet tasuta vastavalt kinnitud menüüle.
 • Sööklasse minek ja tulek toimub graafiku järgi, õpetajad järgivad kellaaegu.
 • Klass terves koosseisus saabub sööklasse ja lahkub sööklast aineõpetaja saatel.
 • 1.-3.klasside õpilased pesevad käed oma koduklassis. 4.-12.klasside õpilased pesevad/desinfitseerivad käed kas koduklassis, või koridorides, või fuajees, või sööklas.
 • Sööklas on igale klassile määratud kindlad lauad. Söögiriistad, salvrätikud ja leivatooted on laudadel.
 • 1. klassi õpilastele on toit serveeritud laudadele.
 • 2.-12. klassi õpilased võtavad toidu iseteenindusletilt.
 • Kõigile õpilastele pakutakse tasuta piima. Õpilane kasutab hoolikalt piimaaparaati ja valab endale nii palju, kui palju suudab ära juua.
 • Õpilane paneb endale nii palju toitu, kui palju ta suudab ära süüa, salatid on jaotusliinil.
 • Õpilane jälgib isikliku hügieeni reegleid (peseb/desinfitseerib käsi), hoiab korda laua taga, suhtub hoolikalt toiduainetesse, koristab enda järelt kasutatud nõud, ei vii toitu koolisööklast välja
 • Söökla korra järele vaatab õpetaja, kes tõi õpilased sööklasse. 
 • Koolitoidu kvaliteedi kohta teeb sissekande vastavasse žurnaali iga päev koolikollektiivi poolt määratud esindaja ja meditsiiniline töötaja.
 • Pretensioonid koolitoidu kvaliteedi kohta esitatakse ainult kirjalikult Koolitoitlustuse OÜ direktorile Tiit Rehepapp (aadress Laki 11A, Tallinn 12915) ja kooli direktori asetäitjale haldusalal Raissa Frei (mhum@mhum.edu.ee).

Toiduraha suurus ja tasustamise kord

 • Kõikidel õpilastel (va pikapäevarühma õpilased) on võimalus osta tasuline lõuna ettemaksuna (maksukorralduse alusel, mis tuleb saata e-mailile: Raissa.Frei@mhum.edu.ee). Ühe toidupäeva maksumus on 1,34 eurot.
 • Pikapäevarühma õpilastele teise toidu hind on 0,01 eurot.
 • Koolitöötajad saavad maksta toitu eest ettemaksuga (ülekandega Koolitoitlustuse OÜ arveldusarvele), ühe toidupäeva maksumus on 1,34 eurot.
 • Toiduraha ettemaks tuleb teha Koolitoitlustuse OÜ arveldusarvele EE672200221023029070, viitenumber 10100 eelneva kuu 25-ndaks kuupäevaks, selgituses märkida õpilase (töötaja) nimi, klass ja kuu, mille eest tasustatakse.
 • Toiduraha arveldamist sularahas ei toimu.
 • Õpilase pikemaajalisest puudumisest on lapsevanem kohustatud teatama klassijuhatajale. Õpilase toidupäeva maksumus arveldatakse maha teatamisele teisest päevast ning järgmine kuu toiduraha summa on puudutud päevade võrra väiksem.

Koolilõuna toetuse sihipärane kasutamine

Koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja linnaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab haldusjuht Raissa Frei teostades alljärgnevaid tegevusi:

Igakuiselt esitab toitlustajale tellimuse, võttes aluseks sööjate arv klassides.

Korrigeerib tellimuse õpilaste puudumise korral (ekskursioonid, tervisepäevad, puudujate suur hulk haiguse tõttu  jm), et tagada vahendite kokkuhoidlik kasutamine.

Igakuiselt esitab Haridusametile koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite kasutamise aruande (tellitud toit ja tegelik sööjate arv eKoolis).

Viimati muudetud 16.11.2021