Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toitlustamine

Toitlustamine

Toitlustamisteenuseid osutab Koolitoitlustus OÜ
http://koolitoitlustus.ee/
Laki 11A, Tallinn 12915
Tel. (+372) 662 74 05
E-mail: [email protected]

ÕPILASTE TOITLUSTAMISE KORD

 • Söökla on avatud õppetöö ajal kella 9:40 – 14:30-ni.
 • Puhvet ei tööta.
 • Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel, mille kinnitab direktor. Menüü koostamisel järgitakse tervist edendava kooli põhimõtteid. 
 • Nädalamenüü on paigaldatud söögisaalis stendil ja kooli koduleheküljel.
 • Vastavalt PRIA programmidele „Koolipuuvili“ ja „Piim“ jagatakse 1.-5.klassi õpilastele puu- või juurvilju ja piima.
 • Klassijuhataja ja aineõpetaja tagab, et õpilased on õigeaegselt sööklas ja kaasas on e-õpilaspilet. Õpilaspileti puudumise korral klassijuhataja käsitsi märgistab õpilase toitlustamist eKoolis.
 • Klassi puudumisest (õppekäik, ekskursioon jm) klassijuhataja või aineõpetaja teavitab haldusjuhti 2-3 päeva enne üritust.
Toitlustamise ajad
 • 09:40 – 10:00  4. ja 5. klassid, 3.A ja 3.B klass
 • 10:45 – 11:05   1. klassid, 2. klassid, 3.E ja 3.K klass
 • 11:50 – 12:10   6. klassid, 7.klassid, 9.K klass
 • 12:10 – 12:30   gümnaasium (paaristund vahetunnita)
 • 12:55 – 13:15   8. klassid, 9.A, 9.B ja 9.E klass
 • 14:00 – 14:30   tasuline lõuna
Toitlustamine sööklas
 • 1.-12.klassi õpilased saavad koolieinet tasuta vastavalt kinnitud menüüle.
 • Sööklasse minek ja tulek toimub graafiku järgi, õpetajad järgivad kellaaegu.
 • Klass terves koosseisus saabub sööklasse ja lahkub sööklast õpetaja saatel.
 • 1.-3.klasside õpilased pesevad käed oma koduklassis. 4.-12.klasside õpilased pesevad/desinfitseerivad käed kas koduklassis, või koridorides, või fuajees, või sööklas.
 • Sööklas on igale klassile määratud kindlad lauad. Söögiriistad, salvrätikud ja leivatooted on laudadel.
 • 1.  ja 2. klassi õpilastele on toit serveeritud laudadele.
 • 3.-12. klassi õpilased võtavad toidu iseteenindusletilt.
 • Kõigile õpilastele pakutakse tasuta piima. Õpilane kasutab hoolikalt piimaaparaati ja valab endale nii palju, kui palju suudab ära juua.
 • Õpilane paneb endale nii palju toitu, kui palju ta suudab ära süüa, salatid on jaotusliinil.
 • Õpilane jälgib isikliku hügieeni reegleid (peseb/desinfitseerib käsi), hoiab korda laua taga, suhtub hoolikalt toiduainetesse, koristab enda järelt kasutatud nõud, ei vii toitu koolisööklast välja
 • Söökla korra järele vaatab õpetaja, kes tõi õpilased sööklasse. 
 • Koolitoidu kvaliteedi kohta teeb sissekande vastavasse žurnaali iga päev koolikollektiivi poolt määratud esindaja ja meditsiiniline töötaja.
 • Pretensioonid koolitoidu kvaliteedi kohta esitatakse ainult kirjalikult Koolitoitlustuse OÜ direktorile Tiit Rehepapp (aadress Laki 11A, Tallinn 12915) ja oma klassi klassijuhatajale.
Toiduraha suurus ja tasustamise kord
 • Kõikidel õpilastel (va pikapäevarühma õpilased) on võimalus osta tasuline lõuna ettemaksuna (maksukorralduse alusel, mis tuleb saata klassijuhataja e-mailile). Ühe toidupäeva maksumus on 1,83 eurot (Tallinna Linnavalitsuse 18.12.2023 määruse nr 38).
 • Pikapäevarühma õpilastele teise toidu hind on 0,01 eurot.
 • Koolitöötajad saavad maksta toitu eest ettemaksuga (ülekandega Koolitoitlustuse OÜ arveldusarvele), ühe toidupäeva maksumus on 1,83 eurot.
 • Toiduraha ettemaks tuleb teha Koolitoitlustuse OÜ arveldusarvele EE672200221023029070, viitenumber 10100 eelneva kuu 25-ndaks kuupäevaks, selgituses märkida õpilase (töötaja) nimi, klass ja kuu, mille eest tasustatakse.
 • Toiduraha arveldamist sularahas ei toimu.
Koolilõuna toetuse sihipärane kasutamine

Koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja linnaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab haldusjuht teostades alljärgnevaid tegevusi:

 • Igakuiselt esitab toitlustajale tellimuse, võttes aluseks sööjate arv klassides.
 • Korrigeerib tellimuse õpilaste puudumise korral (ekskursioonid, tervisepäevad, puudujate suur hulk haiguse tõttu  jm), et tagada vahendite kokkuhoidlik kasutamine.
 • Igakuiselt esitab Haridusametile koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite kasutamise aruande (tellitud toit ja tegelik sööjate arv eKoolis).

Viimati muudetud 21.02.2024