Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tundide ajad

  • Tunnid algavad kell 8.00. Tundi alustamiseks antakse kaks kella: esimese kellaga õpilane valmistub tunniks, teise kellaga õpetaja alustab tundi. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Algkoolis esimene tund algab kell 08:55
Tund 1.
08:00 - 08:45
Tund 2.
08:55 - 09:40
Tund 3.
10:00 - 10:45
Tund 4.
11:05 - 11:50
Tund 5.
12:10 - 12:55
Tund 6.
13:15 - 14:00
Tund 7.
14:10 - 14:55
Tund 8.
15.05 - 15.50
  • Õpilaste ja õpetajate päevakord lähtub direktori poolt kinnitatud tunniplaanist.
  • 1.-3.klasside pikapäevarühmade töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud PPR rühmade töögraafikule.
  • Õpilaste arendusrühmade töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud töögraafikule.
  • Lisa-, konsultatsiooni- ja ringitunnid toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud töögraafikule.

Viimati muudetud 10.09.2021