Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tundide ajad

  • Tunnid algavad kell 8.00. Tundi alustamiseks antakse kaks kella: esimese kellaga õpilane valmistub tunniks, teise kellaga õpetaja alustab tundi. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Algkoolis esimene tund algab kell 08:55
Tund 1.

08:00 - 08:45

Tund 2.

08:55 - 09:40

Tund 3.

10:00 - 10:45

Tund 4.

11:05 - 11:50

Tund 5.

12:10 - 12:55

Tund 6.

13:15 - 14:00

Tund 7.

14:10 - 14:55

Tund 8.

15.05 - 15.50

  • Õpilaste ja õpetajate päevakord lähtub direktori poolt kinnitatud tunniplaanist.
  • 1.-3.klasside pikapäevarühmade töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud PPR rühmade töögraafikule.
  • Õpilaste arendusrühmade töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud töögraafikule.
  • Lisa-, konsultatsiooni- ja ringitunnid toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud töögraafikule.

Viimati muudetud 11.11.2022