Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tunnijaotusplaanid

Ainetundide jaotus klassiti põhikoolis ja kursuste jaotus gümnaasiumis on määratud meie kooli õppekava tunnijaotusplaanis. Tunnijaotusplaan näitab, millises mahus õpilane erinevaid õppeaineid (kohustuslikke ja valikaineid) koolis omandab.

Viimati muudetud 13.11.2023