Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erasmus+ projekti „Wellbeing“ lühiajaline õpetajate koolitus Erlangenis, Saksamaal

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 2 õpetajat osalesid ERASMUS+ projekti „Preventing early school leaving through creativity and wellbeing of body and soul“ (Wellbeing) raames lühiajalisel õpetajate koolitusel Erlangenis, Saksamaal 30.05- 03.06.22. Lisaks meie kooli õpetajatele, osalesid kohtumisel ka õpetajad Portugalist, Rumeeniast, Hispaaniast ja Norrast. Õpetajate koolitusprogrammi valmistasid ette Saksamaa kolleegid Berufliche Oberschule Erlangen koolist.

Kohtumise teemaks oli „Improving teaching methods to combat dropout“ mille eesmärgiks oli tutvustada partnerkoolide õpetajatele erinevaid aktiivõppemeetodeid parandamaks õpetamise kvaliteeti ja ennetamaks varajast koolist väljalangemist.

Eesmärgi saavutamiseks oli ette valmistatud huvitav koolitusprogramm, mis sisaldas töötubasid erinevate aktiivõppemeetodite kasutamise kohta. Iga partnerkool tutvustas oma parimaid praktikaid õpilaste õpimotivatsiooni tõstmiseks ja koolist väljalangemise ennetamiseks.

Kohtumise raames tutvuti Erlangeni, Nürnbergi, Bambergi ja Regensburgi looduslike, ajalooliste ja kultuuriliste vaatamisväärsustega.

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+.

Merle Pähn
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium