Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erasmus+ projekti „Wellbeing“ lühiajaline õpilasvahetus Fundaos, Portugalis

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 6 õpilast koos 2 õpetajaga osalesid ERASMUS+ projekti „Preventing early school leaving through creativity and wellbeing of body and soul“ (Wellbeing) raames lühiajalises õpilasvahetuses Fundaos, Portugalis vahemikul 21.- 25.11.22. Kohtumisel osalesid partnerkoolid Hispaaniast, Saksamaalt, Rumeeniast, Norrast ja vastuvõtvast riigist Portugalist (Agrupamento de Escolas do Fundão).

Kohtumise teemaks oli „Relationships“, mille eesmärgiks oli viia õpilasteni teadmine, et head suhted iseenda ja teistega toovad kasu tervisele ja heaolule, millel on positiivsed tagajärjed õppeedukusele; õppida tundma vägivallatut suhtlemist, empaatiat, altruismi, andestust ja konfliktide lahendamise oskust.

Eesmärgi saavutamiseks toimusid õpilastele erinevad töötoad, mille käigus saadi läbi mitmesuguste harjutuste ja väljakutsete oskust tõsta oma sotsiaalset kaasatust, enesehinnangut ja võimet teha õigeid valikuid. Huvitavamaks väljakutseks oli töötuba erinevate eelarvamustega (rassistlik, sotsiaalne, ametialane jne) seoses situatsiooni analüüsimine ja järelduste tegemine, mis jäädvustati videona. Töötoa käigus lõimiti loovust, suhtlemisoskust ja digitehnoloogiaid.

Agrupamento de Escolas do Fundão oli ette valmistanud huvitava kultuuriprogrammi - Fundao, Belmonte ja Covilha ajalooliste, kultuuriliste ja looduslike vaatamisväärsustega tutvumine.

Projekti viimane etapp toimub Rumeenias.

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+.

Merle Pähn,
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium