Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Keskkonna-alaste videote konkurss

Konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi lähenema loovalt ning innovatiivselt neid ümbritsevasse (linna)keskkonda, märkamaks ja pakkumaks lahendusi igapäevastele keskkonnaküsimustele.

PROJEKTI ÜLDISED REEGLID

 • Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
 • Projekt peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Video keel on eesti keel
 • Hindamine toimub kolmes vanuseastmes: II ja III kooliaste ning gümnaasium
 • Žürii valib kõigis vanuseastmetes välja kolm parimat tööd 1. aprilliks

NÕUDED ESITATAVATELE VIDEOTELE

 • Video pikkus 1-2 minutit (maksimaalselt kuni 3 minutit)
 • Tehnilised parameetrid: resolutsioon vähemalt 1280*720 (soovitavalt 1920*1080), kaadrisagedus vähemalt 24, formaat AVI või MP4
 • Videoklipi esitamisega kinnitab esitaja, et omab kõiki videoklipiga seotud autoriõigusi ning tal on olemas kõik videoklipi tegemisega seotud load (sh videoklipis osalevate isikute luba nende filmimiseks)
 • Esitaja loovutab kõik videoklipiga tekkinud autori varalised õigused korraldajale
 • Esitaja annab korraldajale lihtlitsentsi videoklipile tekkinud autori isiklike õiguste (välja arvatud õigus autorsusele, õigus autorinimele ning õigus autori au ja väärikuse kaitsele) teostamiseks kuni autoriõiguste kehtivuse tähtaja lõpuni
 • Korraldaja võib edaspidi kõiki esitatud videoklippe osaliselt või täielikult ilma autoriga kooskõlastamata kasutada nii Eestis kui ka välismaal ilma lisatasu maksmata
 • Žüriil on õigus eemaldada konkursist videod, mille sisu ja teostus ei vasta konkursi tingimustele või läheb vastuollu hea tavaga

PROJEKT PEAB KAJASTAMA JÄRGMISI TEEMA-AASTA MÄRKSÕNU

 • innovatsioon, linnaruum, loodus, säästev, elurikkus

Video tuleb esitada Tallinna Haridusametile 15. märtsiks 2023 aadressil teema-aasta@tallinnlv.ee. Video tuleb üles laadida Youtube keskkonda avaliku videona ning videole viitav link edastada e-mailiga.

Tööle peab olema lisatud eestikeelne lühikirjeldus (kuni 5 lauset) koos autori/autorite nime, kooli, klassi ning juhendaja nimega.

Küsimuste korral kirjutage: direktor@westholm.ee