Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

LAK-õppe koolitus

LAK-õppe koolitus

Ootame 1.-3. kooliastme aineõpetajaid, lasteaedade õpetajaid, muuseumite-, hariduskeskuste- ning huvikoolide töötajaid koolitusele „ LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale“ (kogumaht 36 tundi). Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe, keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde.

Koolituse läbinu:

 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest;
 • toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega;
 • eesmärgistab ja kavandab tunni lõimitud tegevused vastavalt õppekavale koostöös teiste aineõpetajatega;
 • koostab ja kasutab aine, keele ja õpisoskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale;
 • lähtub õppematerjalide koostamisel ja valikul teaduslikest õppematerjalide koostamise põhimõtetest;
 • kasutab õppijad koostööle suunavaid meetodeid;
 • annab õppijaile arengut toetava tagasiside;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb individuaal- ja/või rühmanõustamisel.

Õppe sisu:

 • LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtted ja õppekeskkond.
 • Tänapäevased õppimis- ja õpetamiskäsitlused.
 • Õppekava ja ainete lõiming.
 • Õppevara valik ja koostöine õppimine.
 • Tagasisidestamine ja hindamine.
 • Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine koolis tunnitöös.

Koolituspäevad: 12.10.2023, 01.11.2023, 14.11.2023, 01.12.2023

Koht:
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
A.H.Tammsaare tee 145 , Mustamäe linnaosa, 12915, Harju maakond, Eesti

Registreerumine SIIN

Kontaktisik: Merike Kõrven, [email protected]
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi koolituskeskus