Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, keelekümbluskool- piirkondlik koolituskeskus kutsub kooli õpetajaid koolitusele järgmisel õppekaval: „LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale“

Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde. Osaleja reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

Koolitajad:

  • Merike Kõrven- kooli õppejuht/ HEV koordinaator,
  • täiskasvanute koolitaja Merike Pääru- keelekümblusõpetaja,
  • täiskasvanute koolitaja Viktoria Shapovalova- koolijuht, keelekümblusõpetaja,
  • täiskasvanute koolitaja Olga Banahevitš-Grigorjeva- kooli õppejuht, keelekümblusõpetaja, täiskasvanute koolitaja

Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad jt haridustöötajad

Maht: 36 tundi (neli ühepäevast sessiooni:16 tundi seminari, 8 tundi tunnivaatlusi, 8 tundi nõustamist ja 4 tundi iseseisvat tööd).

Koolituspäevad:

  • 1. sessioon 5.10.2022
  • 2. sessioon 12.10.2022
  • 3. sessioon 15.11.2022
  • 4. sessioon 30.11.2022

Toimumiskoht: Mustamäe Humanitaargümnaasium, A. H. Tammsaare tee 145, Tallinn

Registreerimine metoodikakoolitustele toimub koolituste infosüsteemis Juhan kuni kohtade jätkumiseni. Registreerimise tühistamine on arvestatav kuni seitse päeva enne toimumist. Koolitusele mitteilmunute ja katkestajate kulu katab registreerunu.

Registreerumine ja lisainfo SIIN

Kontaktisik: Merike Kõrven
Merike.Korven@mhum.edu.ee