Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

Ootame 1.-3. kooliastme aineõpetajaid, lasteaedade õpetajaid, muuseumite, hariduskeskuste ning huvikoolide töötajaid koolitusele „ LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale“ (kogumaht 36 tundi). Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe, keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde.

Koolituse läbinu:

 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest;
 • toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega;
 • eesmärgistab ja kavandab tunni lõimitud tegevused vastavalt õppekavale koostöös teiste aineõpetajatega;
 • koostab ja kasutab aine, keele ja õpisoskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale;
 • lähtub õppematerjalide koostamisel ja valikul teaduslikest õppematerjalide koostamise põhimõtetest;
 • kasutab õppijad koostööle suunavaid meetodeid;
 • annab õppijaile arengut toetava tagasiside;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb individuaal- ja/või rühmanõustamisel.
Õppe sisu:
 • LAK-õppe ja keelekümblusprogrammi põhimõtted ning õppekeskkond.
 • Nüüdisaegsed õppimis- ja õpetamiskäsitlused.
 • Õppekava ja ainetevaheline lõiming.
 • Õppevara ja koostöine õppimine.
 • Tagasisidestamine ja hindamine.
 • Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine.

Koolituspäevad:

 • 22.03.2023 kell 8.30-16.30
 • 04.04.2023 kell 8.30-16.30
 • 13.04.2023 kell 8.30-16.30
 • 12.05.2023 kell 8.30-16.30

Koht: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
A.H.Tammsaare tee 145 , Mustamäe linnaosa, 12915 , Harju maakond , Eesti

Registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/9517/register
Täpsem info ja küsimused: [email protected]