Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vabad ametikohad

Vabad ametikohad

Eesti keele õpetaja

Töö kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame oma kooliperega liituma eesti keele õpetajat.

Õpetaja ülesandeks on õpetada eesti keelt 3. ja 4. kooliastmes, luua õpilastele toetav ja innustav õpikeskkond ja panustada kooli arengusse.

Tööle asumine septembris 2024.a, koormus 1,0 kohta (22 tundi nädalas). Töötasu alates 1980€.

Palume kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel);
 • oskus luua positiivne õpikeskkond, mis innustab ja motiveerib õpilasi;
 • digipädevus ja huvi haridusuuenduste vastu;
 • väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus, usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemine, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus ja kohanemisvõime;
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus eesti keele kui võõrkeele ja/või keelekümbluse õpetajana ja HEV-õpilaste toetamise kogemus.

Omalt poolt pakume

 • mentorlust alustavale töötajale;
 • koostöisust toetav, õppiv ja arengutele suunatud organisatsioonikultuuri;
 • loomevabadust ja avatust uutele ideedele;
 • arengut ja heaolu toetavad ühisüritusi jakoolitusi;
 • tööalast paindlikkust, osalist kaugtöövõimalust koolivaheajal;
 • võimalust algatada koostööprojekte;
 • 56 päeva suvepuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • tasuta parklat.
Inglise keele õpetaja

Töö kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame oma kooliperega liituma inglise keele õpetajat.

Õpetaja ülesandeks on õpetada inglise keelt 3.-5. klassides, luua õpilastele toetav ja innustav õpikeskkond ja panustada kooli arengusse.

Tööle asumine esimesel võimalusel. Koormus 24 tundi. Palk alates 1960€.

Palume kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel);
 • inglise keele oskus vastavalt kvalifikatsiooninõuetele, eesti keele oskus vähemalt B2;
 • oskus luua positiivne õpikeskkond, mis innustab ja motiveerib õpilasi;
 • digipädevus ja huvi haridusuuenduste vastu;
 • väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus, usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemine, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus ja kohanemisvõime;
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus eesti keele kui võõrkeele ja/või keelekümbluse õpetajana ja HEV-õpilaste toetamise kogemus.

Omalt poolt pakume

 • mentorlust alustavale töötajale;
 • koostöisust toetav, õppiv ja arengutele suunatud organisatsioonikultuuri;
 • loomevabadust ja avatust uutele ideedele;
 • arengut ja heaolu toetavad ühisüritusi jakoolitusi;
 • tööalast paindlikkust, osalist kaugtöövõimalust koolivaheajal;
 • võimalust algatada koostööprojekte;
 • 56 päeva suvepuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • tasuta parklat.
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Tööülesannete kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame oma kooliperega liituma ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajat.

Õpetaja ülesandeks on õpetada ajalugu ja ühiskonnaõpetust 2., 3. ja 4. kooliastmes, luua õpilastele toetav ja innustav õpikeskkond ja panustada kooli arengusse.

Tööle asumine septembris 2024.a, koormus 1,0 kohta (22 tundi nädalas). Töötasu alates 1980€.

Palume kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel);
 • oskus luua positiivne õpikeskkond, mis innustab ja motiveerib õpilasi;
 • digipädevus ja huvi haridusuuenduste vastu;
 • väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus, usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemine, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus ja kohanemisvõime;
 • kasuks tuleb HEV-õpilaste toetamise kogemus.

Omalt poolt pakume

 • mentorlust alustavale töötajale;
 • koostöisust toetav, õppiv ja arengutele suunatud organisatsioonikultuuri;
 • loomevabadust ja avatust uutele ideedele;
 • arengut ja heaolu toetavad ühisüritusi jakoolitusi;
 • tööalast paindlikkust, osalist kaugtöövõimalust koolivaheajal;
 • võimalust algatada koostööprojekte;
 • 56 päeva suvepuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • tasuta parklat.
Eripedagoog

Töö kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame oma kooliperega liituma eripedagoogi, kelle ülesanne on hariduslike erivajadustega või eripedagoogilist abi vajavate õpilaste toetamine ja suunamine, õpilasest lähtuva individuaalse õppekava koostamisele kaasaaitamine, nende arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja õpetajatega, kaasates vajadusel teisi spetsialiste.

Tööle asumine esimesel võimalusel. Pakume täiskoormust, töötasu alates 1803€.

Palume kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus B2 tasemel, kasuks tuleb inglise keele oskus;
 • digipädevus ja huvi haridusuuenduste vastu;
 • pingetaluvus;
 • väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus;
 • usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemine;
 • empaatiline ja toetav suhtumine õpilastesse;
 • hea organiseerimis- ja probleemilahendusoskus.

Omalt poolt pakume

 • mentorlust alustavale töötajale;
 • koostöisust toetav, õppiv ja arengutele suunatud organisatsioonikultuuri;
 • loomevabadust ja avatust uutele ideedele;
 • arengut ja heaolu toetavad ühisüritusi jakoolitusi;
 • tööalast paindlikkust, osalist kaugtöövõimalust koolivaheajal;
 • võimalust algatada koostööprojekte;
 • 56 päeva suvepuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • tasuta parklat.
Õpetajaabi

Töö kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame oma kooliperega liituma õpetajaabi.

Õpetajaabi ametikoha eesmärk on eestikeelsele õppele ülemineku ja/või eesti keelest erineva emakeelega õpilaste õppe toetamine. Tööle asumine esimesel võimalusel. Pakume täiskoormust, töötasu alates 1100€.

Õpetajaabi tööülesanded

 • koostöös õpetajaga toetab õppija arengut, aitab saavutada püstitatud õpieesmärke huvi- ja võimetekohaselt;
 • abistab tuge vajavaid õpilasi rühma või klassiga läbiviidavates tegevustes õpetaja või tugispetsialisti juhendamise järgi;
 • aitab õpetajat õpikeskkonna kujundamisel;
 • aitab õpetajal ette valmistada õppematerjale;
 • abistab õpetajat igapäevase õppetegevuse planeerimisel ja läbiviimisel;
 • pakub tuge väheste õpioskuste, muu kodukeelega õpilastele;
 • toetab õpilase sotsiaalset adapteerumist ning positiivse enesehinnangu kujunemist;
 • õppija toetamisel ja suunamisel teeb koostööd teiste õpetajate, klassijuhatajate, lapsevanemate, juhtkonna, tugimeeskonna liikmetega;
 • saadab õpilasi õppekäikudel ja õpilasüritustel.

Palume kandideerimiseks esitada CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Tehnoloogia õpetaja

Töö kirjeldus

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on eestikeelsele õppele üleminev kool ja me ootame oma kooliperega liituma tehnoloogia õpetajat.

Õpetaja ülesandeks on õpetada tehnoloogiat 2. ja 3. kooliastmes, luua õpilastele toetav ja innustav õpikeskkond ja panustada kooli arengusse.

Tööle asumine augustis 2024.a. Pakume täiskoormust ja töötasu alates 2000€.

Palume kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavad dokumendid e-posti aadressile [email protected].

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel);
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasemel, kasuks tuleb inglise keele oskus;
 • digipädevus ja huvi haridusuuenduste vastu;
 • pingetaluvus;
 • väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus;
 • usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemine;
 • empaatiline ja toetav suhtumine õpilastesse;
 • hea organiseerimis- ja probleemilahendusoskus.

Omalt poolt pakume

 • mentorlust alustavale töötajale;
 • koostöisust toetav, õppiv ja arengutele suunatud organisatsioonikultuuri;
 • loomevabadust ja avatust uutele ideedele;
 • arengut ja heaolu toetavad ühisüritusi jakoolitusi;
 • tööalast paindlikkust, osalist kaugtöövõimalust koolivaheajal;
 • võimalust algatada koostööprojekte;
 • 56 päeva suvepuhkust;
 • 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • tasuta parklat.

Viimati muudetud 17.05.2024