Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vastuvõtt 1. klassi

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7‑aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

KOOLIKOHAKS SOOVI AVALDAMINE TOIMUB LÄBI TALLINNA HARIDUSAMETI alates 1. märtsist.
Lisainfot saab vaadata siit: https://www.tallinn.ee/et/haridus/esimesse-klassi-astumine
Vene keeles siit: https://www.tallinn.ee/ru/haridus/rebenok-idet-v-pervyy-klass

Youtube link, mis aitab läbi eKooli 1. klassi asutumise taotlust täita
https://www.youtube.com/watch?v=02-Q0KY1L6g
https://www.youtube.com/watch?v=9wqxbHlpmaw (vene keeles)

Youtube link, mis aitab luua oma konto eKooli keskkonnas
https://www.youtube.com/watch?v=vmJJV3Ofcwo
https://www.youtube.com/watch?v=v6k3nDC-gkA (vene keeles)

1.klassi lapsevanematel, kelle laps on kooli vastu võetud, tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus kooli astumiseks
  • lapse tervisekaardi väljavõtte (selle olemasolul)
  • koolivalmiduskaardi (selle olemasolul)
  • digifoto

Lapsevanem saadab e‑posti infojuht@mhum.edu.ee teel õpilase digifoto, nimi, klass ja isikukoodi. Esitatud andmete alusel vormistatakse õpilasele esmane õpilaspilet.

Üldised nõuded digifotole

  • foto peab olema JPG- või JPEG‑formaadis, 3:4 kuvasuhtega, mõõtmetega vähemalt 600×800 pikslit (laius vähemalt 600 pikslit ja kõrgus vähemalt 800 pikslit), foto ei tohi olla vanem kui kuus kuud, skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud
  • fotol peab isik olema: otsevaates, neutraalse ilme ja suletud suuga, peakatteta, avatud silmadega ning vaade peab olema suunatud objektiivi, prilliklaasid ei tohi peegeldada valgust, juuksed ei tohi varjata nägu ega tekitada näole või taustale varje, lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70‑80% foto vertikaalsest kõrgusest
  • fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte, foto peab olema värviline, foto taust peab olema valge, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga.

Täpsemalt võib lugeda digitaalse dokumendifoto nõuetest Politsei ja Piirivalveameti kodulehelt:
https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised

Viimati muudetud 02.08.2023