Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt vabadele õppekohtadele

Vastuvõtt vabadele õppekohtadele

Kooli vastuvõtmise taotlemisel 2.-9. ja 11.-12.klassi esitatakse kirjalik avaldus kooli direktorile.

Kooli võetakse vastu õpilasi vestluste ja testide tulemuste alusel. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon õpinguteks, koolis õpetatavate keelte oskus, individuaalsed võimed ja huvid. Vajadusel määratakse proovipäevad.

Osalemine testimisel on ainult eelregistreerimisega. Eelregistreerimine testimisele toimub e-maili teel. Selleks on vaja pöörduda õppejuhi poole. Eelregistreerimisel saata koopia klassi lõputunnistusest.

Kooli juhtkonna kontaktid

Eelregistreerimise järel tuleb oodata kutset testimisele e-maili teel.

Üleminekuklassidesse (2.–9. ja 11.–12.) võetakse õpilasi vastu ainult vabade õppekohtade olemasolul. Infot vabadest õppekohtadest saab õppejuhilt.

2. – 9. KLASSI ÕPILASTE VASTUVÕTT

 • Kool on kohustatud vabade õpilaskohtade olemasolul võtma vastu 2.-9. klassidesse kõik soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool.
 • Vabade õppekohtade olemasolul kool võtab vastu õpilasi üleminekuklassidesse kogu õppeaasta jooksul.
 • Koolis on võimalus õppida keelekümblusklassides. Vastuvõtmist 2.–9. keelekümblusklassi võib taotleda lapsevanem, kes soovib, et tema laps õpiks keelekümbluseprogrammi järgi.
 • 2.-9. keelekümblusklassidesse sisseastumisel õpilane sooritab testi eesti keele oskuse väljaselgitamiseks.
 • Otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse põhikooli õpilase vanemale teatavaks e-kirjaga.

11.12. KLASSI ÕPILASTE VASTUVÕTT

11. ja 12. klassidesse kandideerijal tuleb sooritada vastuvõtukatsed. 
Riiklikust õppekavast lähtuvad sisseastumistestid (iga valdkond annab maksimaalselt 50 punkti):

 • EESTI KEEL
  Lugemisülesanne, motivatsioonikiri vabas vormis (2500 - 3000 tähemärki), vestlus eesti keele õpetajaga.
 • MATEMAATIKA (kirjalik test)
  11. klassi teemad - avaldised, võrrandid ja võrratused, trigonomeetria (kolmnurga lahendamine, funktsioonid), vektor tasandil.
  12. klassi teemad - tõenäosus, eksponentvõrrandid ja logaritmvõrrandid, trigonomeetrilised võrrandid, tuletised, tuletise rakendused.
 • INGLISE KEEL
  Grammatika ülesanded, vestlus inglise keele õpetajaga.
 • Vestlus, kus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja eelistused, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus. Vestluse eest saab kuni 20 punkti.

Otsus õpilaskandidaadi kooli vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele teatavaks e-kirjaga hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates vastuvõtukatsete sooritamisest.

Rohkem võib infot leida vastuvõtu tingimuste kohta avalikes dokumentides punktis "Vastuvõtu tingimused ja kord"

Viimati muudetud 21.02.2024