Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mida tarbija peaks ostmisel alati jälgima?

Mida tarbija peaks ostmisel alati jälgima?

Tarbijal on õigus:

 • saada vajalikku ja tõest eestikeelset teavet kauba hinna, omaduste, kasutamistingimuste ja garantii olemasolu või puudumise kohta. Kaubale ei ole lubatud omistada omadusi, mis tegelikult puuduvad või anda mõista, nagu kaup oleks ainulaadne, kui tegelikult on selle omadused samad, kui kõigil seda laadi toodetel. Pakutav kaup peab olema ohutu nii tarbija tervisele kui varale

• saada kauba eest tasumisel kauplejalt ostmist tõendav dokument, millel on vähemalt kaupleja nimi või ärinimi, tegevuskoha aadress, müügikuupäev, iga ostetud kauba hind ja kokku tasutud summa. Kui tarbija poolt tasumisele kuuluv summa on 20 eurot või enam, peab kaupleja alati andma ostu tõendava dokumendi. Kui ostusumma on aga väiksem kui 20 eurot, tuleb kassatšekk, kviitung või muu ostudokument anda, kui ostja seda küsib

• saada kauplejalt teavet kauba suhtes pretensiooni esitamise võimaluste kohta ja nõuda endale tekitatud kahju hüvitamist

NB!

-        Enne ostmist veendu, mida ostad.

-        Küsimuse tekkimisel pöördu müüja poole.

-        Peale ostu tegemist jäta kassatšekk, leping või muu ostmist tõendav dokument alles juhuks, kui selgub, et kaup või teenus ei vasta kokkulepitud tingimustele.

-        Ära osta kauplusest, kus ei suudeta vastata küsimustele kauba kohta.
 

Kauba märgistuse üldnõuded

Kaubal või selle müügipakendil või kauba külge kinnitatud etiketil olev märgistus peab olema loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav. Kui vastava kaubagrupi märgistamisele ei ole kehtestatud eraldi nõudeid, peab kaubal, etiketil või pakendil olema näidatud vähemalt kauba nimetus, kui selle puudumine võib ostjat eksitada. Lisaks kauba nimetusele peab märgistuses sisalduma kauba liiki, omadusi ja otstarvet arvestades:

 • kogus või mõõtmed

• koostis ja koostisosade kogused

• juhised pesemiseks, puhastamiseks, hooldamiseks

• juhised kasutamiseks

• hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamise või hävitamisega seotud ohtude vältimiseks

• kauba säilimisaeg või põhilised tehnilised andmed

• säilitamise tingimused

Esitatud teave peab olema kirjalik, eesti keeles ja võimaldama kaupa sihipäraselt ja ohutult kasutada. Eestikeelne tõlge ei tohi katta tootja algupärast teavet. Tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale peab tootja lisama eestikeelse kasutusjuhendi. Selle puudumisel tuleb tarbijal eestikeelset kasutusjuhendit müüjalt küsida. Kui kauplejal seda anda või saata ei ole, on tarbijal õigus lepingust taganeda.

Tarbijal on kohustus toote kasutusjuhendiga enne kasutama hakkamist tutvuda ja pöörata tähelepanu hooldustingmärkidele, et kaupa mitte kahjustada. Müüja ega tootja ei vastuta toote kahjustuse eest, mis tekkis tarbija eksimuse tõttu.

NB!

-        Enne kui ostad, pööra tähelepanu kauba omadustele.

-        Veendu, et oskad toodet kasutada.

-        Keerukale tootele peab olema lisatud eestikeelne kasutusjuhend.

-        Tee kindlaks, kas tootele antakse müügigarantii ja tutvu selle tingimustega.

-        Ära osta kaupa, mille kohta ei saa piisavalt teavet.

-        Pööra tähelepanu rõivaste ja jalatsite märgistusele.
 

Kauba hinna avaldamine

Kaupleja peab tarbijale teatavaks tegema kauba müügihinna ja ühikuhinna.  Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tarbija tasutav lõpphind. Ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, liitri, meetri, ruutmeetri, kuupmeetri või tükihind (näiteks ühe tualettpaberi rulli hind pakis).

Kauba müügihind ja ühikuhind peavad olema avaldatud kirjalikult selgel ja loetaval viisil ning olema tarbijale üheselt mõistetavad ja kergesti märgatavad. Müügihind ja ühikuhind peavad olema märgitud kaubale, selle müügipakendile, kauba küljes olevale etiketile või välja pandud kauba vahetus läheduses. Kaubale märgitud hinda peab olema võimalik eemaldada kaupa kahjustamata.

NB!

-        Enne ostmist võrdle ühikuhindu.

-        Pakitud kujul müüdava toidukauba juures peab olema ka ühikuhind, näiteks juustu kilogrammi hind.

-        Ühikuhindu võrreldes selgub, kuidas osta sama toodet kõige soodsama hinnaga. Üldjuhul on ühikuhind suuremas pakendis odavam kui väikeses pakendis ja letis lahtiselt müüdavana veelgi odavam.
 

Teenuse hinna avaldamine

Teenuse pakkuja peab enne selle osutamist teavitama tarbijat teenuse hinnast ja sellele lisatavatest tasudest või tariifidest.

Teenuste hinnakiri või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument peab olema tarbijale nähtavalt välja pandud või muul viisil tarbijale kättesaadavaks tehtud.

NB!

-        Tee enne teenuse tellimist kindlaks, kui palju see maksma läheb

-        Jõua teenusepakkujaga ühisele arusaamale teenuse tulemusest

 

Tarbija kaebuse lahendamise üldine kord

Kui ostetud kaubal ilmneb varjatud puudus või teenus ei vasta kokkulepitud tingimustele, tuleb tarbijal teavitada sellest esmalt kauplejat, esitades oma kaebuse suuliselt või kirjalikult, näiteks e-posti teel. Kaebuses tuleb muuhulgas viidata ostu tõendavale dokumendile või lisada selle koopia. Tõendada on võimalik ostutšeki, kviitungi, pangakonto väljavõtte või mõne muu dokumendiga, millest nähtub tehingu sooritamise aeg ja kaupleja isik.

Kaupleja on kohustatud tarbija kirjalikule kaebusele 15 päeva jooksul kirjalikult vastama ja teavitama kas tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse muust võimalikust lahendusest. Kui kauplejal ei ole võimalik tarbija kaebust 15 päevaga lahendada, peab kaupleja sellest tarbijat teavitama, viivitust põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja.

Kui kaupleja tarbija kaebusele 15 päeva jooksul ei vasta või tarbija ei ole rahul kaupleja pakutud lahendusega, on tal õigus esitada avaldus tarbijavaidluste komisjonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Rohkem infot tarbija õiguste ja kohustuste kohta leiate tarbijakaitseseadusest, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt või eesti.ee veebilehelt.

Tallinlaste tarbijaõiguste eest seisab ja tarbijaid ning kauplejaid nõustab Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakond.

Tallinna tarbijakaitse infopunkti nõuandetelefon 640 4232 on kõige kiirem ja lihtsam viis oma küsimustele vastuseid saada, helistades tööpäeviti E 8.15-18.00; T-N 8.15-17.00; R 8.15-14.00.

Elektrooniliselt saate oma küsimuse või vihje esitada e-posti aadressil [email protected].

Kasulikku lisateavet leiate Tallinna linna tarbijakaitse portaalist aadressil /tarbija ning infomaterjalist Tarbija ABC.

 NB!

-        Parim viis osturõõmu kindlustamiseks ja kauplejaga vaidluste vältimiseks on veenduda kauba omadustes enne selle ostmist ja täpsustada teenuse tingimused enne kokkuleppe sõlmimist.

-        Enne teenuse osutamise lepingu sõlmimist tutvu müüja poolt pakutavate tingimustega ja küsi lisateavet.

 

Viimati muudetud 16.05.2024