Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Mittetulundustegevuse toetamine Tallinnas

Sihtgrupp: mittetulundusühing või muu õigusliku vormiga ettevõte ja vähemalt 18-aastane Tallinna elanik, kellel on ideid ja omaalgatust osaleda Tallinna kogukondade ühistegevuses.

Tallinn toetab eelarvevahenditega projekte ja annab tegevustoetust mittetulundustegevuseks, mis on kasumit mittetaotlev linna elanikele või nende huvide elluviimisele suunatud tegevus. Toetust antakse tegevuste toetamiseks. Eeldatakse, et toetuse saaja omab asjakohast põhivara, väikevahendeid ja pädevust. Vt üldised lisatingimused Lisa 1

Toetuse taotlus esitatakse ISETEENINDUSKESKKONNAS, mis on ka edaspidi Sinu peamine töövahend otsustest teadasaamiseks, lepingute sõlmimiseks, sündmuste muutmise või tühistamise teadete edastamiseks, vahe- ja lõpparuande esitamiseks, sh kasutatud toetuse osas kuludokumentide esitamiseks.

Enne toetuse taotluse sisestamist koosta põhjalik ülevaade nii taotluse sisu kui ka eelarve osas. Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal

 

Kehtivad õigusaktide redaktsioonidMittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Omafinantseering on projekti kulude katteks kasutatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti. Nõutav omafinantseeringu alammäär on 10%, kui valdkondlikus lisatingimuses ei ole sätestatud teisiti - omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuluga.

Kaasfinantseeringuna kajastatakse teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, piletimüügist saadud tulu, kogutud osalustasu, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks.

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Kui sündmus klassifitseerub avalikuks ürituseks Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamis ja pidamise korra mõistes, tuleb kindlasti varakult taotleda avaliku ürituse luba 
 

Taotlusvoorude dokumentide esitamise tähtajad 2023. aastal

Kultuurivaldkond – Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

 • Toetusmeede linna kontsertpaikade elava muusika programmi koostamiseks ja läbiviimiseks. Taotluste esitamise tähtaeg 5. jaanuar 2023 programmitegevusteks perioodil 6. jaanuar - 31. mai ja 15. august 2023 programmitegevusteks perioodil 1. september - 31. detsember. 
 • Toetusmeede rikkaliku kultuurisündmuste kalendri ning kultuurisündmuste (kõik kunstivaldkonnad, v.a muusika) kättesaadavuse ja järjepidevuse tagamiseks korraldavate kultuuriprojektide toetuste taotluste esitamise tähtajad on: 31. jaanuar 2023 (tegvusteks, mis toimuvad alates 1. veebruarist) ja 10. august 2023 (tegevusteks, mis toimuvad alates 11. augustist). 
 • Toetusmeede rikkaliku kultuurisündmuste kalendri ning kultuurisündmuste kättesaadavuse ja järjepidevuse tagamiseks korraldatavate muusikaprojektide toetuste taotluste esitamise tähtajad on: 15. veebruar 2023 (tegevusteks, mis toimuvad alates 16. veebruarist) ja 22. august 2023 (tegevusteks, mis toimuvad alates 23. augustist)
 • Laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevatele kollektiividele tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg 28. veebruar 2023 (toetusi antakse üks kord aastas).
 • Noorte kultuuri-ja muusikaprojektide toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2023 tegevusteks, mis toimuvad perioodil 1. aprill - 31. oktoober 2023.

Hariduse ja noorsootöö valdkond – Tallinna Haridusamet

 •  taotluste esitamise tähtajad on 30. detsember 2022 ning 31. jaanuar, 28. veebruar, 31. märts, 28. aprill, 31. mai, 31. juuli, 31. august, 29. september ja 31. oktoober 2023

 Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juulis ja detsembris.

Spordivaldkond - Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

 • 15.12.2022 - Tallinna meistrivõistlused I voor
 • 31.12.2022 - kohalikud spordivaldkonna projektid I voor
 • 15.01.2023 - liikumisharrastuse sari „Tallinn liigub”
 • 15.01.2023 - saavutussportlaste toetuse I voor
 • 15.01.2023 - Tallinna esindusvõistkondade toetus I voor
 • 31.03.2023 - kohalikud spordivaldkonna projektid II voor
 • 15.06.2023 - Tallinna meistrivõistlused II voor
 • 15.06.2023 - rahvusvahelised spordiprojektid
 • 15.06.2023 - saavutussportlaste toetus II voor
 • 31.06.2023 - kohalikud spordivaldkonna projektid III voor
 • 30.09.2023 - kohalikud spordivaldkonna projektid IV voor
  01.11.2023 - Tallinna parimad sportlased
 

Sotsiaalvaldkond – Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet

 • 25. jaanuar; 25 märts; 25. mai; 31. august, 31. oktoober

Ettevõtlikkuse ja ettvõtluse valdkond – Tallinna Strateegiakeskus

 • 20. jaanuar; 24. märts; 25. august

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august

Turvalisuse valdkond 

 • 1. märts; 1. mai; 1. september

Kodurahuprogramm – Tallinna Linnakantselei

Keskkonnavaldkond – Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet

 • 1. märts (taotlusi võetakse vastu ja toetust eraldatakse üks kord aastas)

Linnamajanduse valdkond – Tallinna Linnavaraamet

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august. Tegevustoetusi antakse kord aastas.

Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt:

 • 28. veebruar, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta II kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon märtsikuu jooksul.
 • 31. mai, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta III kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon juunikuu jooksul.
 • 30. august, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta IV kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon septembrikuu jooksul.
 • 30. november, kui projekti tegevus algab järgmise aasta I kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon detsembrikuu jooksul.

Linnaaianduse valdkond 

 • kord aastas – tähtaeg 1. veebruar

Roheline pealinn

20. jaanuar, 17. veebruar, 17. märts
Toetuse kasutamise periood on 2023. aasta

 

Valdkonnad

Toetuse kirjeldus,
kontaktid, vormid

Jagatud toetused

Komisjoni koosseis

linnamajandus

taotle

jagatud toetused

 komisjon 
ettevõtlus

taotle

jagatud toetused

komisjon

kultuur

taotle

jagatud toetused

komisjon

sport

taotle

jagatud toetused

komisjon

haridus ja noorsootöö

taotle

jagatud toetused

komisjon

keskkond

taotle

jagatud toetused

komisjon

sotsiaalhoolekanne

taotle

jagatud toetused

komisjon

tervisedendus    

taotle 

jagatud toetused

 komisjon

turvalisus

taotle

jagatud toetused

komisjon

kodurahu

taotle

jagatud toetused komisjon
linnaaiandus

taotle

jagatud toetused komisjon
Haabersti

jagatud toetused

komisjon
Kesklinn jagatud toetused

komisjon

Kristiine

jagatud toetused

komisjon

Lasnamäe

jagatud toetused

komisjon

Mustamäe

jagatud toetused

komisjon

Nõmme

jagatud toetused

komisjon

Pirita

jagatud toetused

komisjon

Põhja-Tallinn

jagatud toetused

komisjon

 

Vaata lisaks:

Viimati muudetud 08.08.2023