Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mittetulundustegevuse toetamine Tallinnas

Mittetulundustegevuse toetamine Tallinnas

Sihtgrupp: mittetulundusühing või muu õigusliku vormiga ettevõte ja vähemalt 18-aastane Tallinna elanik, kellel on ideid ja omaalgatust osaleda Tallinna kogukondade ühistegevuses.

Tallinn toetab eelarvevahenditega projekte ja annab tegevustoetust mittetulundustegevuseks, mis on kasumit mittetaotlev linna elanikele või nende huvide elluviimisele suunatud tegevus. Toetust antakse tegevuste toetamiseks. Eeldatakse, et toetuse saaja omab asjakohast põhivara, väikevahendeid ja pädevust. Vt üldised lisatingimused peatükk 1

Toetuse taotlus esitatakse ISETEENINDUSKESKKONNAS, mis on ka edaspidi Sinu peamine töövahend otsustest teadasaamiseks, lepingute sõlmimiseks, sündmuste muutmise või tühistamise teadete edastamiseks, vahe- ja lõpparuande esitamiseks, sh kasutatud toetuse osas kuludokumentide esitamiseks.

Enne toetuse taotluse sisestamist koosta põhjalik ülevaade nii taotluse sisu kui ka eelarve osas. Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal

 

Kehtivad õigusaktide redaktsioonidMittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Omafinantseering on projekti kulude katteks kasutatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti. Nõutav omafinantseeringu alammäär on 10%, kui valdkondlikus lisatingimuses ei ole sätestatud teisiti - omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuluga.

Kaasfinantseeringuna kajastatakse teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, piletimüügist saadud tulu, kogutud osalustasu, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks.

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Kui sündmus klassifitseerub avalikuks ürituseks Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamis ja pidamise korra mõistes, tuleb kindlasti varakult taotleda avaliku ürituse luba 

Teave antud toetustest - otsi siin

Keskkonnahoid - palun tutvuge ja juhinduge sündmuste ja/või tegevuste läbiviimisel keskkonnahoidlikest põhimõtetest
 

Taotlusvoorude dokumentide esitamise tähtajad 2024. aastal

Kultuurivaldkond – Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet         Lisainfo      

 • 11. detsember 2023 – kultuuriprojektid I (tegevusteks alates 1. jaanuarist 2024).
 • 29. detsember 2023 - elava muusika kontserdipaigad (tegevusteks perioodil 1. jaanuar - 30. juuni 2024).
 • 22. jaanuar 2024 – muusikaprojektid I (tegevusteks alates 1. veebruarist 2024).
 • 19. veebruar 2024 – laulu- ja tantsupeo kollektiivi (tegevusteks perioodil 1. jaanuar – 31. detsember 2024). 
 • 8. märts 2024 – erivajadustega inimestele loodud kultuuriprojektid (tegevusteks alates 1. aprillist 2024).
 • 28. aprill 2024 - Kultuuriöö väikeprojektid (tegevusteks alates 1. juunist 2024).
 • 13. mai 2024 – kultuuriprojektid II (tegevusteks alates 1. juulist 2024).
 • 27. mai 2024 - elava muusika kontserdipaigad II (tegevusteks perioodil 1. juuli - 31. detsember 2024).
 • 19. august 2024 – muusikaprojektid II (tegevusteks alates 1. septembrist 2024).

Hariduse ja noorsootöö valdkond – Tallinna Haridusamet           Lisainfo       

 • Taotluste esitamise tähtajad on 29. detsember 2023 ning 31. jaanuar, 29. veebruar, 29. märts, 30. aprill, 31. mai, 31. juuli, 30. august, 30. september ja 31. oktoober 2024.
 • Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juulis ja detsembris.

Spordivaldkond - Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet           Lisainfo       

 • 01.12.2023 - rahvusvahelised spordiprojektid I voor

 • 15.12.2023 - Tallinna meistrivõistlused I voor

 • 31.12.2023 - kohalikud spordivaldkonna projektid I voor

 • 15.01.2024 - liikumisharrastuse sari „Tallinn liigub”

 • 15.01.2024 - saavutussportlaste toetus I voor

 • 15.01.2024 - Tallinna esindusvõistkondade toetus I voor
 • 15.01.2024 - Tallinna parimate noorsportlaste toetus
 • 31.03.2024 - kohalikud spordivaldkonna projektid II voor

 • 15.06.2024 - Tallinna meistrivõistlused II voor

 • 15.06.2024 - rahvusvahelised spordiprojektid II voor

 • 15.06.2024 - saavutussportlaste toetus II voor

 • 30.06.2024 - kohalikud spordivaldkonna projektid III voor

 • 30.09.2024 - kohalikud spordivaldkonna projektid IV voor

 • 01.11.2024 - Tallinna parimad sportlased

 

Sotsiaalvaldkond – Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet           Lisainfo    

 • 25. jaanuar; 25 märts; 25. mai; 31. august; 31. oktoober

Ettevõtlikkuse ja ettvõtluse valdkond – Tallinna Strateegiakeskus          Lisainfo     

 • 19. jaanuar, 22. märts ja 23. august

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august

Turvalisuse valdkond         Lisainfo    

 • 1. märts; 1. mai; 1. september

Kodurahuprogramm – Tallinna Linnakantselei          Lisainfo     

 • 29.01.2024

Keskkonnavaldkond – Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet         Lisainfo    

 • 1. märts (taotlusi võetakse vastu ja toetust eraldatakse üks kord aastas)

Linnamajanduse valdkond – Tallinna Linnavaraamet         Lisainfo     

 • Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august. Tegevustoetusi antakse kord aastas.

Linnaaianduse valdkond          Lisainfo         

 • kord aastas – tähtaeg 1. veebruar

Linnaosade poolt antavad toetused       Lisainfo

Lasnamäe linnaosa 

 • 13. september 2024 kell 14:00
 • 6. detsember 2024 kell 14:00
 • 14. veebruar 2025 kell 14:00
 • 6. juuni 2025 kell 14:00

 

 

 

 

Vaata lisaks:

Viimati muudetud 20.06.2024