Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Mittetulundustegevuse toetamine Tallinnas

Sihtgrupp: mittetulundusühing või muu õigusliku vormiga ettevõte ja vähemalt 18-aastane Tallinna elanik, kellel on ideid ja omaalgatust osaleda Tallinna kogukondade ühistegevuses.

Tallinn toetab eelarvevahenditega projekte ja annab tegevustoetust mittetulundustegevuseks, mis on kasumit mittetaotlev linna elanikele või nende huvide elluviimisele suunatud tegevus. Toetust antakse tegevuste toetamiseks. Eeldatakse, et toetuse saaja omab asjakohast põhivara, väikevahendeid ja pädevust. Vt üldised lisatingimused Lisa 1

Toetuse taotlus esitatakse ISETEENINDUSKESKKONNAS, mis on ka edaspidi Sinu peamine töövahend otsustest teadasaamiseks, lepingute sõlmimiseks, sündmuste muutmise või tühistamise teadete edastamiseks, vahe- ja lõpparuande esitamiseks, sh kasutatud toetuse osas kuludokumentide esitamiseks.

Enne toetuse taotluse sisestamist koosta põhjalik ülevaade nii taotluse sisu kui ka eelarve osas. Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal

 

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustuvate õigusaktide redaktsioonidMittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2022. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

 

Omafinantseering on projekti kulude katteks kasutatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti. Nõutav omafinantseeringu alammäär on 10%, kui valdkondlikus lisatingimuses ei ole sätestatud teisiti - omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuluga.

Kaasfinantseeringuna kajastatakse teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, piletimüügist saadud tulu, kogutud osalustasu, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks.

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Kui sündmus klassifitseerub avalikuks ürituseks Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamis ja pidamise korra mõistes, tuleb kindlasti varakult taotleda avaliku ürituse luba 
 

Taotlusvoorude dokumentide esitamise tähtajad 2022. aastal

Kultuurivaldkond – Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

 • Toetusmeede rikkaliku kultuurisündmuste kalendri ning kultuurisündmuste kättesaadavuse ja järjepidevuse tagamiseks korraldatavatele muusikaprojektidele, mis toimuvad alates 15. septembrist 2022. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. august 2022.
 • Toetusmeede rikkaliku kultuurisündmuste kalendri ning kultuurisüdmuste (kõik kunstivaldkonnad, v.a muusika) kättesaadavuse ja järjepidavuse tagamiseks korraldavate projektide tegevusteks, mis toimuvad alates 15. septembrist 2022. Taotluste esitamise tähtaeg 15. august 2022.
 • Toetusmeede linna kontsertpaikade elava muusika programmi koostamiseks ja läbiviimiseks. Taotluste esitamise tähtaeg 8. august 2022. Lisainfo leiate SIIT

 • tegevusteks alates 1. veebruarist 2022 esitatakse projektitoetuse taotlus 20.detsembriks 2021;
 • tegevusteks alates 1. aprillist 2022 esitatakse projektitoetuse taotlus 17. veebruariks;
 • laulu- ja tantsupeoprotsessis osalevatel kollektiividele ja poolprofessionaalsetele kooridele ja muusikakollektiividele eraldavate tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg 17. veebruar (toetusi antakse üks kord aastas);
 • muusikaprojektide taotluste esitamise tähtaeg 10. märts 2022 tegevusteks, mis toimuvad alates 10. aprillist 2022.

Hariduse ja noorsootöö valdkond – Tallinna Haridusamet

 •  31. jaanuar, 28. veebruar, 31. märts, 29. aprill, 31. mai, 29. juuli, 31. august, 30. september ja 31. oktoober 

 Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juulis ja detsembris.

Spordivaldkond - Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

 • tegevusteks alates 1. veebruarist 2022 esitatakse projektitoetuse taotlus 20. detsembriks 2021
 • liikumisharrastuse sari „Tallinn liigub“ 15. jaanuar;
 • Tallinna meistrivõistluste toetused 15. detsember ja 15. juuni 2022;
 • kohalikud spordivaldkonna projektid (kohalikud turniirid jm spordivõistlused) 31. detsember 2020, 31. märts,  30. juuni,   30. september 2022;
 • rahvusvahelised spordiprojektid 1. detsember 2021 ja 15. juuni 2022;
 • Tallinna esindusmeeskondade toetused 15. jaanuar;
 • Tallinna parimate sportlaste tunnustamine 15. november jooksva aasta kohta;
 • Tallinna parimate noorte saavutussportlaste tunnustamine 15. jaanuar;
 • saavutussportlaste toetamine 15. jaanuar ja 15. juuni.

Sotsiaalvaldkond – Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet

 • 25. jaanuar; 25 märts; 25. mai; 31. august, 31. oktoober

Ettevõtlikkuse ja ettvõtluse valdkond – Tallinna Strateegiakeskus

 • 21. jaanuar; 25. märts; 26. august

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august

Turvalisuse valdkond 

 • 1. märts; 1. mai; 1. september

Kodurahuprogramm – Tallinna Linnakantselei

Keskkonnavaldkond – Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet

 • 1. märts (taotlusi võetakse vastu ja toetust eraldatakse üks kord aastas)

Linnamajanduse valdkond – Tallinna Linnavaraamet

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august. Tegevustoetusi antakse kord aastas.

Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt:

 • 28. veebruar, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta II kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon märtsikuu jooksul.
 • 31. mai, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta III kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon juunikuu jooksul.
 • 30. august, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta IV kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon septembrikuu jooksul.
 • 30. november, kui projekti tegevus algab järgmise aasta I kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon detsembrikuu jooksul.

Linnaaianduse valdkond 

 • kord aastas – tähtaeg 1. veebruar
 

Valdkonnad

Toetuse kirjeldus,
kontaktid, vormid

Jagatud toetused

Komisjoni koosseis

linnamajandus

taotle

jagatud toetused

 komisjon 
ettevõtlus

taotle

jagatud toetused

komisjon

kultuur

taotle

jagatud toetused

komisjon

sport

taotle

jagatud toetused

komisjon

haridus ja noorsootöö

taotle

jagatud toetused

komisjon

keskkond

taotle

jagatud toetused

komisjon

sotsiaalhoolekanne

taotle

jagatud toetused

komisjon

tervisedendus    

taotle 

jagatud toetused

 komisjon

turvalisus

taotle

jagatud toetused

komisjon

kodurahu

taotle

jagatud toetused komisjon
linnaaiandus

taotle

jagatud toetused komisjon

  

Toetused linnaosades
piirkondlikele
haridus-,
kultuuri-, noorsoo-, 

spordiprojektidele:

Toetuse kirjeldus,
kontaktid, blanketid

Jagatud toetused

Komisjoni koosseis

Haabersti

taotle

 

jagatud toetused

komisjon
Kesklinn jagatud toetused

komisjon

Kristiine

jagatud toetused

komisjon

Lasnamäe

jagatud toetused

komisjon

Mustamäe

jagatud toetused

komisjon

Nõmme

jagatud toetused

komisjon

Pirita

jagatud toetused

komisjon

Põhja-Tallinn

jagatud toetused

komisjon

 

Vaata lisaks:

Viimati muudetud 02.08.2022