Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mittetulundustegevuse toetamine Tallinnas

Mittetulundustegevuse toetamine Tallinnas

Sihtgrupp: mittetulundusühing või muu õigusliku vormiga ettevõte ja vähemalt 18-aastane Tallinna elanik, kellel on ideid ja omaalgatust osaleda Tallinna kogukondade ühistegevuses.

Tallinn toetab eelarvevahenditega projekte ja annab tegevustoetust mittetulundustegevuseks, mis on kasumit mittetaotlev linna elanikele või nende huvide elluviimisele suunatud tegevus. Toetust antakse tegevuste toetamiseks. Eeldatakse, et toetuse saaja omab asjakohast põhivara, väikevahendeid ja pädevust. Vt üldised lisatingimused peatükk 1

Toetuse taotlus esitatakse ISETEENINDUSKESKKONNAS, mis on ka edaspidi Sinu peamine töövahend otsustest teadasaamiseks, lepingute sõlmimiseks, sündmuste muutmise või tühistamise teadete edastamiseks, vahe- ja lõpparuande esitamiseks, sh kasutatud toetuse osas kuludokumentide esitamiseks.

Enne toetuse taotluse sisestamist koosta põhjalik ülevaade nii taotluse sisu kui ka eelarve osas. Abiks kasuta:  Projekti kirjutamise juhendmaterjal

 

Kehtivad õigusaktide redaktsioonidMittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Omafinantseering on projekti kulude katteks kasutatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti. Nõutav omafinantseeringu alammäär on 10%, kui valdkondlikus lisatingimuses ei ole sätestatud teisiti - omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuluga.

Kaasfinantseeringuna kajastatakse teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, piletimüügist saadud tulu, kogutud osalustasu, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks.

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Kui sündmus klassifitseerub avalikuks ürituseks Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamis ja pidamise korra mõistes, tuleb kindlasti varakult taotleda avaliku ürituse luba 
 

Taotlusvoorude dokumentide esitamise tähtajad 2024. aastal

Kultuurivaldkond – Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

 • 11. detsember 2023 – kultuuriprojektid I (tegevusteks alates 1. jaanuarist 2024).
 • 29. detsember 2023 - elava muusika kontserdipaigad (tegevusteks perioodil 1. jaanuar - 30. juuni 2024).
 • 22. jaanuar 2024 – muusikaprojektid I (tegevusteks alates 1. veebruarist 2024).
 • 19. veebruar 2024 – laulu- ja tantsupeo kollektiivi (tegevusteks perioodil 1. jaanuar – 31. detsember 2024). 
 • 8. märts 2024 – erivajadustega inimestele loodud kultuuriprojektid (tegevusteks alates 1. aprillist 2024).
 • 13. mai 2024 – kultuuriprojektid II (tegevusteks alates 1. juulist 2024).
 • 27. mai 2024 - elava muusika kontserdipaigad II (tegevusteks perioodil 1. juuli - 31. detsember 2024).
 • 19. august 2024 – muusikaprojektid II (tegevusteks alates 1. septembrist 2024).

Hariduse ja noorsootöö valdkond – Tallinna Haridusamet

 • Taotluste esitamise tähtajad on 29. detsember 2023 ning 31. jaanuar, 29. veebruar, 29. märts, 30. aprill, 31. mai, 31. juuli, 30. august, 30. september ja 31. oktoober 2024.
 • Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juulis ja detsembris.

Spordivaldkond - Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

 • 01.12.2023 - rahvusvahelised spordiprojektid I voor

 • 15.12.2023 - Tallinna meistrivõistlused I voor

 • 31.12.2023 - kohalikud spordivaldkonna projektid I voor

 • 15.01.2024 - liikumisharrastuse sari „Tallinn liigub”

 • 15.01.2024 - saavutussportlaste toetus I voor

 • 15.01.2024 - Tallinna esindusvõistkondade toetus I voor
 • 15.01.2024 - Tallinna parimate noorsportlaste toetus
 • 31.03.2024 - kohalikud spordivaldkonna projektid II voor

 • 15.06.2024 - Tallinna meistrivõistlused II voor

 • 15.06.2024 - rahvusvahelised spordiprojektid II voor

 • 15.06.2024 - saavutussportlaste toetus II voor

 • 30.06.2024 - kohalikud spordivaldkonna projektid III voor

 • 30.09.2024 - kohalikud spordivaldkonna projektid IV voor

 • 01.11.2024 - Tallinna parimad sportlased

 

Sotsiaalvaldkond – Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet

 • 25. jaanuar; 25 märts; 25. mai; 31. august; 31. oktoober

Ettevõtlikkuse ja ettvõtluse valdkond – Tallinna Strateegiakeskus

 • 19. jaanuar, 22. märts ja 23. august

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august

Turvalisuse valdkond 

 • 1. märts; 1. mai; 1. september

Kodurahuprogramm – Tallinna Linnakantselei

Keskkonnavaldkond – Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet

 • 1. märts (taotlusi võetakse vastu ja toetust eraldatakse üks kord aastas)

Linnamajanduse valdkond – Tallinna Linnavaraamet

Tegevustoetuste taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt tegevuse algusele eelneva aasta 10. august. Tegevustoetusi antakse kord aastas.

Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt:

 • 28. veebruar, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta II kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon märtsikuu jooksul.
 • 31. mai, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta III kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon juunikuu jooksul.
 • 30. august, kui projekti tegevus algab käesoleva aasta IV kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon septembrikuu jooksul.
 • 30. november, kui projekti tegevus algab järgmise aasta I kvartalis. Tähtajaks laekunud, nõuetele vastavad taotlused menetleb komisjon detsembrikuu jooksul.

Linnaaianduse valdkond 

 • kord aastas – tähtaeg 1. veebruar

 

 

Valdkonnad

Toetuse kirjeldus,
kontaktid

Jagatud toetused

Komisjoni koosseis

linnamajandus

taotle

jagatud toetused

 komisjon 
ettevõtlus

taotle

jagatud toetused

komisjon

kultuur

taotle

jagatud toetused

komisjon

sport

taotle

jagatud toetused

komisjon

haridus ja noorsootöö

taotle

jagatud toetused

komisjon

keskkond

taotle

jagatud toetused

komisjon

sotsiaalhoolekanne

taotle

jagatud toetused

komisjon

tervisedendus    

taotle 

jagatud toetused

 komisjon

turvalisus

taotle

jagatud toetused

komisjon

kodurahu

taotle

jagatud toetused komisjon
linnaaiandus

taotle

jagatud toetused komisjon

Linnaosade poolt antavad toetused

Haabersti taotle jagatud toetused komisjoni koosseis
Kesklinn taotle jagatud toetused komisjoni koosseis
Kristiine taotle jagatud toetused komisjoni koosseis
Lasnamäe taotle jagatud toetused komisjoni koosseis
Mustamäe taotle jagatud toetused komisjoni koosseis
Nõmme taotle jagatud toetused komisjoni koosseis
Pirita taotle jagatud toetused komisjoni koosseis
Põhja Tallinn taotle jagatud toetused komisjoni koosseis

Vaata lisaks:

Viimati muudetud 21.02.2024