Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Mittetulundustegevuse toetamine turvalisusvaldkonnas

Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge linna üldiste lisatingimustega ja süüteoennetuse valdkondlike lisatingimustega (lisa 7).

 

Turvalisuse valdkonna projektide esitamise tähtajad on 1. märts, 1. mai ja 1. september.


Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega. Mõisted:
• kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks, samuti projekti raames kogutud osalustasud ja piletimüügi tulu
• omafinantseering on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti.

Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused.


Projektitaotluse saab esitada Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonda

Tutvu iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga

Tutvu projekti kirjutamise juhendmaterjaliga