Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Giidindus

VANUS:  14-18.a.

TEGEVUS:  

Õpitulemus - õpilane oskab:

* jutustada Tallinna ja Eesti vaatamisväärsustest; oskab koostada ekskursiooni kavasid.

* leida ja korrastada infot Eesti kultuuri ja ajaloo kohta ning kasutada seda nii suuliste kui kirjalike ekskursioonitekstide koostamisel.

* Tuleb toime igapäevastes suhtlussituatsioonides - oskab vestelda, arutleda, väidelda, esineda publiku ees.

* Õpilane on kursis eestikeelses meediaruumis toimuvaga.

*Tunneb, mõistab ja hindab kultuuri püsiväärtusi, olulisemaid ajaloofakte jne.

* Õpilasele läheb korda Eesti üldine areng ja edusammud ühiskondlikus ja kultuurilises plaanis. 

*On teadlik 21. saj probleemidest nagu globaliseerumine, kliima soojenemine, looduse saastatus ja taastuvenergiaressursside kasutuselevõtt.

* Saab aimu Eesti rollist EL liikmesriigina.

*Tunneb endas vastutust olla väärikas Eesti Vabariigi kodanik.

ÕPETAJA: Erna Podanjova

ÕPPEKEEL: eesti keel /vene keel

ÕPPETASU: 27 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: E.,K.16.00-17.30 

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

 

Viimati muudetud 28.06.2023