Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Graafilise disainiring

VANUS: 7-15a.

TEGEVUS:
Tegevus: Disain kätkeb endas seoseid mitmete teiste õppeainetega: kompositsioon, vormiõpetus, kunstiajalugu, joonistamine, graafika, animatsioon, tüpograafia, fotograafia. Õppetöö käigus saadakse lühiülevaade disaini harudest ja disaini tegevusvaldkondadest: veebidisain, plakat, trükised, reklaamid, etiketid, digitaalgraafika, raamatukujundus, infograafika, video jne. Töövahenditeks  on: käsi, silm, pliiats, paber, arvuti.
Õppeprotsessis osalenu omandab erinevaid oskusi ja teadmisi:
• Omab üldpilti disaini olemusest.
• Mõistab tehnilisi disaini tööpõhimõtteid ja oskab kasutada erinevaid graafilise disaini võtteid.
• On arendanud oma käelist osavust, rütmi-ja värvitunnetust, mis omakorda aitab kujundada loomingulist maailmanägemust, arendada kujundlikku mõtlemist ja individuaalset võimekust.
• Saab selgeks mõisted: värvusõpetus, kompositsioon, kujundusgraafika, rütm-geomeetrilised proportsioonid (pinnad, mustrid), tüpograafia, tootedisain.

ÕPETAJA: Julia Rusakova

ÕPPEKEEL: vene

ÕPPETASU: 24 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID:  T, N    16.15-17.45      kab. 308 

R   15.00-18.00     Ehte Gümnaasium

 

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

 

 

 

Viimati muudetud 03.08.2022