Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kikkpoks

Ringis õpetatakse kikkpoksi baastehnikat ja taktikat, soodustatakse kehaliste võimete (osavus, kiirus , painduvus, jõud , vastupidavus) arengut.

Edastatakse lapsele kehakultuuri-ja (tervise-) spordialaseid teadmisi- oskusi, arendatakse lapse tunnetuslikku arengut ja õpitegevuste kujunemist.

Tutvustatakse lastele esmaseid hügieeni ja ohutusnõudeid (sh ka tervislike eluviiside propageerimine ning positiivsete tahteomaduste kujundamine).

Õppimise käigus laps:

1. omandab teadmisi ja praktilist kogemust kikkpoksi tehnikast ja spordireeglitest;

2. tunnetab, teadvustab ja arendab liikumisõpetuse kaudu oma enesekontrolli ja eneseväljendamise võimeid;

3. väärtustab eetilist ja esteetilist väljendusviisi;

5. väärtustab liikumist kui vaimse ja füüsilise tervise ning emotsionaalse intelligentsuse arendajat.

6. Edasijõudnud õpilased aktiivselt osalevad Eesti Kickboxingu Föderatsiooni poolt korraldatavatel võistlustel.

VANUS:10-19.a.

ÕPETAJA: Treener Dmitri Petrjakov Eesti Kickboxingu Föderatsiooni meister-treener (7.tase), Eesti Kickboxingu Föderatsiooni nõukogu ja treenerite kogu esimees.

ÕPPEKEEL: eesti /vene

ÕPPETASU: 25 eurot /kuus

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: E., R. 16.00 -17.30 Võimla

9110.jpg

864.jpg

6119699_o.jpg

Viimati muudetud 14.09.2021