Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kunst ja kunstiteraapia

VANUS: 4-19.a.

TEGEVUS:

Kunsti ja kunstiteraapia ringi tegevus on suunatud õpilase loovuse, kunstialase eneseväljanduse ja emotsionaalse heaolu toetamisele.

Ringis kasutatakse kunstiteraapia võimalusi eesmärgiga pakkuda õpilasele positiivse loomingulise enesseteostuse kogemus.

Ringis joonistatakse, maalitakse ja voolitakse.

Õppeprotsessi keskmes on loominguline protsess, mille kaudu vabastatakse teadvustamata pingeid, leitakse uusi ressursse ja lahendusi keerulistele olukordadele. Kunsti kaasamine probleemide lahendamisse nihutab rõhuasetuse loomingulisele protsessile ja aitab käivitada divergentset mõtlemist. Loovteraapia pakub alternatiivseid väljendus- ja suhtlusvõimalusi olukordades, kus verbaalne suhtlus on mingil põhjusel raskendatud või välistatud.

Kunstiteraapia aitab lastel ja noortel enda emotsioonidest paremini aru saada ning neid väljendada. Kunstiteraapia ei sea vanusepiirangut ega pea vajalikuks kunstilise eneseväljenduse oskusi ja kogemusi. Kõige olulisem on protsess ise, mille käigus toimub pingete vabastamine, hinge, vaimu ja keha arengu stimuleerimine ning emotsioonide väljendamine. Kunstiga tegelemine mõjub rahustavalt ja maandab stressi. See annab võimaluse olla endamisi ja vaadata endasse ning annab valikuvabaduse väljendada ennast nii, nagu inimene ise soovib

ÕPETAJA: Marju Jõgis

ÕPPEKEEL : eesti

ÕPPETASU: 23 EUR

KONTAKT: tel. 6522536,

ÕPPETUNNID: K.17.15-18.45, ; L.10.00-11.30 kab 201

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Viimati muudetud 24.08.2022