Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Loovusring Erudiit

VANUS:  10-11 a.

TEGEVUS:  

Kursuse lõpetaja:

1.    teab õpitu põhjal tähtsamaid eesti ja väliskirjanikke; teab Eestis väljaantvaid lasteajakirju;

2.    kontrollib oma teksti arusaadavust ja õigsust, jutustab arusaadavalt ja selgelt;

3.    kasutab raamatukogu;

4.    teab ja kasutab väitlemisreegleid;

5.    oskab käituda looduses vastavalt looduskaitse nõuetele;

6.    oskab esitada lihtsama uurimistöö tulemusi;

7.    tunneb ja väärtustab Mustamäe/Tallinna ajalugu ja kultuuriväärsusi;

8.    oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest ja tutvustada kodukoha vaatamisväärsusi;

9.    tunneb huvi loogiliste ülesannete lahendamise vastu

ÕPETAJA: Ingrid Reiman; Jelena Sergejeva (tunnid 53k.k.)

ÕPPEKEEL: vene keel

ÕPPETASU: 18 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: K.,N. 14.00-15.30 , Kab 107

ÕPETAJA: Jelena Sergejeva (tunnid 53k.k.)

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

 

Viimati muudetud 05.04.2022