Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Loovusring "Erudiit" (õp.Larissa Budnitskaja)

Loovusring Erudiit
 

VANUS:  10-11 a.

TEGEVUS:  

Kursuse lõpetaja:

1.    teab õpitu põhjal tähtsamaid eesti ja väliskirjanikke; teab Eestis väljaantvaid lasteajakirju;

2.    kontrollib oma teksti arusaadavust ja õigsust, jutustab arusaadavalt ja selgelt;

3.    kasutab raamatukogu;

4.    teab ja kasutab väitlemisreegleid;

5.    oskab käituda looduses vastavalt looduskaitse nõuetele;

6.    oskab esitada lihtsama uurimistöö tulemusi;

7.    tunneb ja väärtustab Mustamäe/Tallinna ajalugu ja kultuuriväärsusi;

8.    oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest ja tutvustada kodukoha vaatamisväärsusi;

9.    tunneb huvi loogiliste ülesannete lahendamise vastu

ÕPETAJA: Larissa Budnitskaja

ÕPPEKEEL : vene keel

ÕPPETASU: 20 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: R. 15.45-18.45

Ruum 1.10

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Viimati muudetud 10.11.2023