Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Loovusring Naksitrallid (O.Sidorenko)

VANUS: 4-7 a.

TEGEVUS:   Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid: 1. Arendada laste mõtlemist, nende kõne häälduskultuuri, laiendada ja aktiviseerida sõnatagavara, õpetada lihtsaid kõnevorme, osata grammatiliselt õiget lause ehitust. 2. Osata kujundada lihtsat sõnade analüüsi, osata kvaliteetselt eraldada häälikuid, määrata rõhulist kohta sõnades.  3. Formeerida ettekujutust arvudest ja  arvude vahekorda 10-ni. 4. Õpetada lapsi aru saama ja mõistma näidiste põhjal kunstilise kujundi iseloomu. 5. Formeerida kunstilise väljendusrikkuse  võimeid, emotsionaalselt edasi anda oma suhtumist  tegelastesse. 6. Näidata oma loomingulist initsiatiivi. 7. Kujundada huvi käsitöö vastu. 8. Arendada loomingulisi omadusi (värv, rütm, kompositsioon). 9. Aktiivselt osaleda joonistamises, voolimises, väljendusrikkas  lugemises, jutustamises.

Õppeprogrammis: lugemine, kirjutamine, arvutamine, joonistamine, maalimine, voltimine

ÕPETAJA: Olga Sidorenko

ÕPPEKEEL: vene keel

ÕPPETASU: 23 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: K., R. 17.30-19.00, 001 minisaal

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Viimati muudetud 30.06.2020