Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Loovusring NUBLU (S.Danileiko)

VANUS:11-19 a.

TEGEVUS: Ringi ainekava käsitleb keelt ja kultuuri ühtse tervikuna. Ringi võetakse kõiki soovijaid, mingeid sisseastumiskatseid ei tehta. Tunnid toimuvad Mustamäe Laste Loomingu Maja ruumides, laste koduseks keeleks on vene keel. Ringi ülesanne on tagada lastele võimalikult meeldiv ja soodne keskkond loominguliseks tööks. 
Õppetegevuses on tähtsal kohal laste laulmine, joonistamine ja mänguline tegevus. Põhiline tegevus on mäng, selle kaudu õpitakse/õpetatakse inglise kultuurile iseloomulikke käitumisnorme, inglise laule, luuletusi ja vanasõnu. Suureks abiks on laulmine, tantsimine ja erinevad rollimängud.
Ringi eesmärgid: 
• äratada huvi inglise  kultuuri vastu;
• õpetada inglise laule, luuletusi ja vanasõnu; 
• tutvustada inglise kultuurile iseloomulikke suhtlus- ja käitumisnorme;
• tutvustada Inglismaa lastekirjandust, geograafilisi iseärasusi, suuri linnasid jne;
• kaasata lapsevanemaid, süvendades arusaamist vajadusest toetada lapse   õpinguid;
• arendada emotsionaalsust;
• arendada fantaasiat ja kasutada kujundlikku mõtlemist 

Teemad:

1. Käitumisnormid
2. Igapäevane elu
3. Inglise kodu
4. Inglismaa tähtpäevad, sünnipäev
5. Riided
6. Sport ja spordiüritused
7. Linnud ja loomad
8. Kuninganna perekond
9. Liiklus
10. Suuremad linnad
11. Inglise lasteluuletused 
12. Inglise lastelaulud
13. Helistamine
14. Elukutsed
15. Aastaajad

ÕPETAJA: Svetlana Danileiko

ÕPPEKEEL: vene

ÕPPETASU: 24 €

KONTAKT: tel. 6522536,

ÕPPETUNNID:  

 rühm (11-19.a.)

K. 15.30-17.00, L. 10.00-11.30   kab 241

 

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

 

 

Viimati muudetud 03.11.2021