Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Maastikudisain

 

VANUS: 7-19.a.

TEGEVUS: 

Ringi eesmärgid 1) tutvustada õpilastele elusloodust kõigis tema avaldumisvormides; 2) kasvatada õpilastes sallivust kõige elava suhtes; 3) võimaldada õpilastele aktiivset ja maailmapildi laiendavat tegevust looduses; 4) kujundada õpilastes loodust ja keskkonda säästvaid eluviise.

Tunnis kasutatakse erinevaid meetodeid – seminar,  rollimäng, iseseisev töö infokandjatega, keskkonnamängud, loodusfilmide vaatamine ja arutelu jne; 2) praktilised tööd  – uurimused, vaatlused, katsed, praktikumid; 3) õppekäigud MLLM ümbruses;  4) aktiivõppereisid; 5) looduslaagrid.

Teemad: 1. Toataimed – ehitus, päritolu, paljundamine, hooldus; 2. Lemmikloomad – päritolu, põlvnemine, aretus, hooldus;

ÕPETAJA: Julia Rusakova

ÕPPETASU:  21 €

ÕPPEKEEL : vene keel

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: E., K. 16.20-17.50,  

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Viimati muudetud 10.11.2023