Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

MH andmekaitsetingimused

Mustamäe Huvikooli andmekaitsetingimused 

 1.    Huvikool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest 

2.    Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

2.1.  avaliku ülesande täitmisel (Huvikooli seadus, Mustamäe Huvikoooli põhimäärus),

2.2.  juriidilise kohustuse täitmisel (Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri),

2.3.  lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud, huvikooli koha kasutamise lepingud),

2.4.  nõusoleku alusel (mille lapsevanem esitab koos avalduse ja huvikooli koha kasutamise lepinguga).

3.    Huvikool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused. 

4.    Huvikooli e-päevikut kasutatakse asutusesisese süsteemina, milles sisalduvaid andmeid ei avalikustata ega tehta kättesaadavaks kolmandatele isikutele. 

5.    Huvikooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

6.    Huvikooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida huvikooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on huvikooli sekretär, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil mllm@mllm.tln.edu.ee

 Andmekaitsetingimused: /est/Andmekaitsetingimused

Viimati muudetud 05.09.2021