Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mustamäe Huvikooli õpilase hindamisest teavitamise kord

Mustamäe Huvikooli õpilase hindamisest teavitamise kord

KINNITATUD
Mustamäe Huvikooli direktori
07.september 2007.a.
Käskkirjaga 1-1/72
MUSTAMÄE HUVIKOOLI ÕPILASE HINDAMISEST
TEAVITAMISE KORD


Mustamäe Huvikooli õpilase hindamisest teavitamise korra koostamisel on lähtutud
Huvikooli seadusest, mis on vastu võetud 21.12.2006.a. ja  huviharidusstandardist.

Mustamäe Huvikooli õpilaste hindamise kord on kättesaadav lapsevanemale või õpilase seaduslikule esindajale õpilasele ja  õpetajatele paberkandjal.

Igal õpilasel ja  lapsevanemal on õigus saada huviringi õpetaja(te)lt teavet õpilase arengust, õppimise käigust ja saada teada õpilase teadmistele ja  oskustele antud hinnanguid suuliselt ja/või eleklrooniliselt e-mailiga.

Huviala teadmiste oskuste, käitumise ja  hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad huviringi õpilastele ja  lapsevanematele huviringide õpetajad õpilase astumisel huviringi ja lastevanemate koosolekul.

Huviringi õpetaja kehtestab huviala ainekavas hindamise ja hinnangute andmise viisid (suuline hinnang, arvestus, autasustamine tänukirja või rinnamärgiga  jt) ja hinnangute andmise sageduse ja ala.

Õpilase võib Mustamäe Huvikooli algatusel huvikoolist välja arvata mitterahuldavate õpitulemuste tõttu pedagoogilise nõupidamise ettepanekul (aluseks on Huvikooli koha kasutamise leping, mis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 28.08.2008.ak.k  nr l-2/565p ).

Õpilase Mustamäe Huvikoolist välja arvamisest mitterahuldavate õpitulemuste tõttu teavitab Mustamäe Huvikool õpilase lapsevanemaid.
 

Viimati muudetud 29.01.2024