Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mustamäe Huvikooli tunnustamise kord

Mustamäe Huvikooli tunnustamise kord

Lisa 1

TALLINNA MUSTAMÄE HUVIKOOLI TÖÖTAJATE
TUNNUSTAMISE KORD

1.KIITUS - Õpetaja või   töötaja 
1.1.kelle õpilased on osalenud  rahvusvahelistel, vabariiklikel , linna või huvikooli näitustel, konkurssidel, kontsertidel vm. üritustel;
1.2.kes on olnud abiks  koolielu korraldamisel;  aidanud kaasa ja/või  organiseerinud   õnnestunud ülekoolilise ürituse jms;
1.3.kes on isikliku eeskujuga  suutnud aktiviseerida õpilasi osalema ülekoolilistel ja linna üritustel;
1.4.kelle õpilaste  tulemused on  konkurssidel, näitustel jm. üritustel märkimist väärivad;

2.MUSTAMÄE HUVIKOOLI TÄNUKIRI - saab õpetaja, kellel on märkimisväärseid saavutusi koolielu edendamisel ja arendamisel.

3.TALLINNA HARIDUSAMETI TÄNUKIRI – väga heade tulemusta eest konkursdsidel , näitustel, festivalidel ja projektürituste läbiviimisel.

4.MUSTAMÄE LINNAOSA TÄNUKIRI – heade tulemuste eest võistlustel, konkurssidel jm. üritustel Mustamäe linnaosa esindamisel, ürituste korraldamisel kaasaaitamisel, organiseerimisel .

5.RAHALINE TOETUS (eelarvevahendite olemasolul) - tööjuubelitel, mille arvestuse aluseks on tööaeg  Mustamäe Huvikoolis,  Mustamäe Huvikooli juubeli tähistamisel, riiklikel tähtpäevadel – arvestades ka tõõ tulemuslikkust.

6. Mustamäe Huvikooli  RINNAMÄRK – ühekordne tunnustus tulemusliku töö eest MH–s (tööperiood vähemalt 5 aastat)

           

TALLINNA MUSTAMÄE HUVIKOOLI RINNAMÄRGI STATUUT

Rinnamärk on asutatud Mustamäe Huvikooli poolt huvikooli õpilaste ja töötajate töö tunnustamiseks ning ühistunde süvendamiseks.

Eesmärk: tunnustada  Mustamäe Huvikooli edukaid õpilasi / töötajaid ja väärtustada huviharidust.

  1).  Mustamäe Huvikooli rinnamärgi kujundamisel on kasutatud huvikooli sümboolikat ning on loodud ajaloolise järjepidevuse säilitamiseks. Mustamäe Huvikooli rinnamärk loodi huvikooli 25.aastapäevaks 2009 aastal

  2).  Mustamäe Huvikooli rinnamärk antakse huvikooli edukale õpilasele / õpetajale , kes on huvikoolis õppinud / õpetanud vähemalt kolm aastat ringi õpetaja / huvikooli juhtkonna ettepanekul.

  3).  Mustamäe Huvikooli rinnamärgi annab õpilasele pidulikul üritusel  Mustamäe Huvikooli direktor ringi õpetaja ettepanekul, kes on läbinud edukalt kolme-aastase õppekava ja / või osalenud edukalt konkurssidel, näitustel, kontsertidel.

 4).  Mustamäe Huvikooli rinnamärgi annab pidulikul üritusel  Mustamäe Huvikooli direktor õpetajale, kes on juhendanud konkurssidel, kontsertidel, näitustel edukalt esinenud õpilasi ning on aktiivselt osalenud  Mustamäe Huvikooliürituste korraldamisel ja läbiviimisel.

  5).  Mustamäe Huvikooli rinnamärk antakse juhtkonna ettepanekul huvikooli edukale töötajale, kes on huvikoolis töötanud vähemalt kolm aastat.

ERANDJUHUD

1. Käskkirjaga võib direktor avaldada tunnustust juhtudel, mis eespool nimetatud valdkondade alla ei kuulu, kuid nõuavad tunnustamist.
2. Vastavalt võimalustele võib direktor korraldada vastuvõtte  Mustamäe Huvikooli töötajatele tunnustamiseks tähtpäevade puhul.

MUUTMINE

 Tunnustamise kord muudetakse vastavalt vajadusele, kui on uusi ettepanekuid või olemasolevad nõuavad korrigeerimist.

LISA 2
Tallinna Mustamäe Huvikooli lastevanemate
TUNNUSTAMISE KORD

Mustamäe Huvikooli lastevanemaid tunnustatakse õpetaja, direktsiooni või lastevanemate ettepanekute alusel:

1.KIITUS – Õpilase  hea esinemise eest näitusel, kontserdil, võistlustel jm. üritustel, hea ja aktiivse osalemise eest  Mustamäe Huvikooli tegevuses.

2. Mustamäe Huvikooli TÄNUKIRI- Õpilase  väga hea esinemise eest näitusel, kontserdil, võistlustel jm. üritustel, väga hea ja aktiivse osalemise eest  Mustamäe Huvikooli tegevuses.

3. Mustamäe Huvikooli TÄNUKIRI ja esemeline kingitus –Õpilase  väga heade tulemuste  eest näitusel, kontserdil, võistlustel jm. üritustel, väga hea ja aktiivse tegevuse ja organiseerimistöö eest  Mustamäe Huvikooli tegevuses

ERANDJUHUD

1. Käskkirjaga võib direktor avaldada tunnustust juhtudel, mis eespool nimetatud valdkondade alla ei kuulu, kuid nõuavad tunnustamist.
2. Vastavalt võimalustele võib direktor korraldada vastuvõtte lastevanemate tunnustamiseks tähtpäevade puhul.

MUUTMINE

 Tunnustamise kord muudetakse vastavalt vajadusele, kui on uusi ettepanekuid või olemasolevad nõuavad korrigeerimist.

LISA 3
Tallinna Mustamäe Huvikooli õpilaste
TUNNUSTAMISE KORD

Mustamäe Huvikooli õpilasi tunnustatakse õpetaja, direktsiooni või lastevanemate ettepanekute alusel:

I.Eduka õppimise ja  Mustamäe Huvikooli tulemusliku esindamise eest võib tunnustada õpilasi:

1.KIITUSKIRJA JA LÕPUTUNNISTUSEGA - väga heade tulemuste eest eksamitöö kaitsmisel ja õppeprogrammis ette nähtud kursuse läbimisel

2.TÄNUKIRJAGA ja MÄLESTUSESEMEGA  (auhinnaga) – väga  heade tulemuste eest õpilaskontsertidel, konkurssidel, võistlustel jm. üritustel

3.DIREKTORI KÄSKKIRJAGA – tunnustatakse õpilasi ja õpilasgruppe heade tulemuste eest õpilaskontsertidel, konkurssidel, võistlustel

4.MAIUSTUSTEGA - tunnustatakse õpilasi ja õpilasgruppe ülekoolilistel üritustel osalemise eest, tähelepanuväärsete tegude eest ringi tegevuses

5.RINNAMÄRGIGA – tunnustatakse õpilasi ja õpilasgruppe
6.Ühekordse  tunnustusena  tulemusliku tegevuse  eest  Mustamäe Huvikooli–s

II.ERANDJUHUD

1.Käskkirjaga võib direktor avaldada tunnustust juhtudel, mis eespool nimetatud valdkondade alla ei kuulu, kuid nõuavad tunnustamist.
2.Vastavalt võimalustele võib direktor korraldada vastuvõtte õpilaste tunnustamiseks tähtpäevade puhul.

III. MUUTMINE

Tunnustamise kord muudetakse vastavalt vajadusele, kui on uusi ettepanekuid või olemasolevad nõuavad korri

 

 

Viimati muudetud 26.01.2024