Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

PÕHIEESMÄRGID

PÕHIEESMÄRGID

1. Õpilaste arvu suurendamine, sh 12.-16.a õpilaste arvu suurendamine (mõõdik: 2026.a õpib huvikoolis 980-1030 last, neis sihtrühma õpilased moodustavad vähemalt 30% õpilaste üldarvust). Õpilaste arv muutub õppeaasta jooksul ja sõltub naaberkoolide tunniplaanidest ja kohustusliku ujumise tunniplaanist.

2. Poistele suunatud huviringide (sh LTT valdkonna kuuluvate huviringide) arvu suurendamine (mõõdik: 2026.a tegutseb Mustamäe Huvikoolis vähemalt 7-8 LTT valdkonna kuuluvat huviringi).

3.Huviringidevahelise lõimumise tõhustamine (nn "õmblusteta huviharidus") (mõõdik: erinevate õppemeetodite rakendamine, sh õuesõpe, aktiivõpe, erinevad projektid, ringidevahelised ümarlauad, ringidevaheline koostöö, ühisüritused jt).

4. Mustamäe Huvikooli tunnivälise tegevuse tõhustamine läbi tegevuse suunamise Mustamäe ja Tallinna kogukonnale (Mõõdik: koostööprojektide arv erinevate õppeasutustega on vähemalt 2 projekti aastas, avalike kogukonnale mõeldud ürituste arv on vähemalt 4 üritust aastas.

Eesmärgid lähtuvad Mustamäe Huvikooli visioonist, missioonist ja põhiväärtustest, nt poistele suunatud huviringide avamine, uuenduste rakendamine ja on suunatud õppimise ja arengu edendamisele - kogukonnaüritused, sihtrühma õpilaste osakaalu suurendamine.

Viimati muudetud 18.04.2024