Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ring

 Ring Trips-Traps-Trull (eesti keel koolieelikutele, keelekümblus)

VANUS: 4-7 a.

TEGEVUS: 

Erinevad arendavad tegevused läbi mängu.

* kuulame jutukesi ja jutustame pildi järgi

*Õpime kuulama häälikuid ja leidma hääliku asukoha sõnas

* Õpime lugema ja kirjutama tähti, sõnu ja laused

*Õpime tundma geomeetrilisi kujundeid

*Õpime vaatlema, võrdlema, kirjeldama ja rühmitama esemeid

*Õpime liitma ja lahutama

*Õpime ajaühikuid (tund, päev, nädal, kuu, aasta)

*Joonistame, voolime, maalime,  ja meisterdame

*Laulame ja mängime rütmipille

KUUÕPPETASU: 23 €

ÕPETAJA: Õp. Inna Järve

TUNNID: L.10.00-13.00 Kab.304, 316

ÕPPEKEEL : eesti keel/vene keel

KONTAKT: mllm@mllm.tln.edu.ee

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.


VANUS: 4-7 a.

TEGEVUS: 

Erinevad arendavad tegevused läbi mängu. 

KUUÕPPETASU: 17 €

ÕPETAJA: Tatjana Tomilova

 TUNNID:E.,K. 9.00-9.45 I rühm;10.00-10.45 II rühm  l/a Täheke

ÕPPEKEEL : vene keel

KONTAKT: mllm@mllm.tln.edu.ee

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Viimati muudetud 08.04.2022