Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ring Trips-Traps-Trull

 Ring Trips-Traps-Trull (eesti keel koolieelikutele, keelekümblus)

VANUS: 4-7 a.

TEGEVUS: 

Erinevad arendavad tegevused läbi mängu.

* kuulame jutukesi ja jutustame pildi järgi

*Õpime kuulama häälikuid ja leidma hääliku asukoha sõnas

* Õpime lugema ja kirjutama tähti, sõnu ja laused

*Õpime tundma geomeetrilisi kujundeid

*Õpime vaatlema, võrdlema, kirjeldama ja rühmitama esemeid

*Õpime liitma ja lahutama

*Õpime ajaühikuid (tund, päev, nädal, kuu, aasta)

*Joonistame, voolime, maalime,  ja meisterdame

*Laulame ja mängime rütmipille

KUUÕPPETASU: 18 €

ÕPETAJA: Õp. Kersti Sihver

TUNNID: L.11.35-13.05 Kab.202

ÕPPEKEEL : eesti keel/vene keel

ÕPETAJA: Tatjana Tomilova  (l/a "Täheke" baasil)

ÕPPEKEEL : inglise keel/vene keel

TUNNID: E., K. 9.00-9.45 (I rühm), 10.00-10.45 (II rühm)

ÕPETAJA: Jekaterina Gavrilova (l/a "Kajakas" baasil)

ÕPPEKEEL : eesti keel/vene keel

TUNNID: K., R. 16.00-16.45 (I rühm), 16.50-17.35 (II rühm)

KONTAKT: 
mllm@mllm.tln.edu.ee

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.


 

VANUS: 4-7 a.

TEGEVUS: 

Erinevad arendavad tegevused läbi mängu. 

KUUÕPPETASU: 17 €

ÕPETAJA: Tatjana Tomilova

 TUNNID:E.,K. 9.00-9.45 I rühm;10.00-10.45 II rühm  l/a Täheke

ÕPPEKEEL : vene keel

KONTAKT: mllm@mllm.tln.edu.ee

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Viimati muudetud 15.09.2022