Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eestikeelsele õppele üleminek

Eestikeelsele õppele üleminek

Põhjalik info Haridus- ja Teadusministeeriumilt  https://www.hm.ee/uleminek
Põhjalik info Tallinna linnalt  https://www.tallinn.ee/et/haridus/eestikeelsele-oppele-uleminek

Tegevused eestikeelsele õppele üleminekuks Tallinna Muhu Lasteaias 2023/2024. õppeaastal:
 • Muusika, liikumine, kontserdid, rutiintegevused on eesti keeles 80%.
 • Eesti keele tunnid eralditegevusena on 4 korda nädalas rühmades 6, 7, 9, 10, 11 (3 korda eesti keele õpetaja/ 1 kord -kordab rühmaõpetaja), 2 korda nädalas tasandusrühmades 1, 5 eesti keele õpetajaga, 12.rühmas- osaline keelekümblus meetodil „üks õpetaja-üks keel“.
 • Õppekeskkonna kujundamine (rääkivate seinade kujundamine, õppevahendite, mängude, mänguasjade soetamne).
 • Õppeprojektid eesti lasteaedadega.
 • Huviringid eesti keeles (muusikaline, eesti keel teise keelena).
 • Koolivalmidusmäng 12.rühmas (aprill 2024).
 • Psühholoogi nõustamine.
Töötajatele suunatud tegevused eesti keele õppimiseks ja kasutamiseks Tallinna Muhu Lasteaias 2023/2024. õppeaastal:
 • Programmis “Tööta ja õpi” osalemine (kõik töötajad).
 • Formaalne õpe C-1 tasemele alates 1.jaanuarist 2024 (jaanuar-mai) 14 õpetajat.
 • Mitteformaalne õpe B2/C-1 tasemele (keelekohvikud, mängutunnid, koostöö eesti lasteaiaga) al. oktoobrist 2023.
 • Keeleränne projektis osalemine.
 • Metoodiline toetamine, kogemusega vahetuse töötoad.
 • Õppe-ja kasvatustöö asjaajamise pidamine on eesti keeles. On lubatud vigadega.

Kavandatav töökorraldus Tallinna Muhu Lasteaias 2024/2025.õppeaastal:
Sõimerühmade koosseisus on 2 lapsehoidjat (B2).
Aiarühmade koosseisus on 1 eestikeelne õpetaja (C1) + 1 õpetaja assistent (B2) + õpetaja abi (A2).
Tasandusrühmade koosseisus on 2 õpetajat (C1) + 1 õpetaja abi (A2).
September-detsember 2024 on kohanemise aeg, kus õpe toimub eesti keeles osalise keelekümblusmeetodi põhjal, üks täiskasvanu abistab lapsi tõlkimise vajaduse tekkimisel.

Viimati muudetud 26.02.2024