Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu

Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 kohaselt on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

Hoolekogu pädevus, hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus on sätestatud lasteasutuse koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteasutuse põhimääruses.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt oma tööks vajalikku informatsiooni.  

Koostöös hoolekoguga koostatakse lasteasutuse arengukava. Lasteasutuse õppekava kinnitab juhataja kuulates ära hoolekogu arvamuse. Hoolekogu kinnitab lasteasutuse juhataja ettepanekul õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi läbiviimise korra. Hoolekogu kooskõlastab lasteasutuse sisehindamise aruande ja toitlustamise toetust vajavate laste nimekirjad.

2023/2024  õa hoolekogu koosseis on Tallinna Haridusameti poolt kinnitatud käskkirjaga 16.11.2023 number T-7-1/23/478.

Tallinna Muhu Lasteaia hoolekogu koosseis:

Jelena Plitkina Õpetajate esindaja [email protected]
Eve Annus Lasnamäe LOV esindaja [email protected]
Kristina Škuratova Lapsevanem  
Evgeniia Markina Lapsevanem  
Anna Romanova Lapsevanem  
Kristina Tsvetkova Lapsevanem  
Katrina Jürgenovskis Lapsevanem  
Anastassia Avdejeva Lapsevanem  
Julia Fort Lapsevanem  
Oksana Uljassova Lapsevanem  
Viktoria Stepanova Lapsevanem  
Oleg Gužov Lapsevanem  

Viimati muudetud 12.01.2024