Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 kohaselt on hoolekogu ülesandeks jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
 
Tallinna Muhu Lasteaia hoolekogu koosseisu kuuluvad: lasteaia direktor, Lasnamäe Linnaosavalitsuse esindaja, pedagoogilise nõukogu esindaja, lastevanemate esindajad igast rühmast 1 liige. Hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline.

Lasteaia hoolekogu ülesanded

Ülesannete täitmiseks hoolekogu:
 • arutab läbi ja annab arvamuse lasteaia õppekava, selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
 • osaleb lasteaia arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust;
 • arutab läbi ja avaldab arvamust lasteaia põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
 • arutab läbi ja annab arvamuse lasteaia kodukorra kohta enne selle kehtestamist;
 • arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, (välja arvatud direktori) ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
 • arutab läbi ja annab arvamuse lasteaia sisehindamise aruandele enne selle kehtestamist;
 • hoolekogu esimees kooskõlastab lasteaia eelarve projekti;
 • osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
 • teeb ettepanekuid Tallinna Haridusametile ja Tallinna Linnavalitsusele lasteaiaga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
 • täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid;
 • kinnitab lasteaia toidukulu päevamaksumust;
 • kooskõlastab lasteasutuse sisehindamise aruande ja toitlustamise toetust vajavate laste nimekirjad;
 • kinnitab hoolekogu töökorda.

Viimati muudetud 11.01.2024